Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 augusti 2006

Kvinnliga kliniska forskare belönas med nyinstiftat pris

Reumatologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset belönas med ett nyinstiftat pris till kvinnliga forskare. Karolinska Institutets och Stockholms läns landstings gemensamma ledningsgrupp skriver i sin motivering bland annat att kliniken bedriver ett långsiktigt och genomtänkt strategiskt jämställdhetsarbete, avseende stöd till klinisk forskning.

Prissumman är 250 000 kronor. Dessutom får tre andra verksamheter inom KI/SLL hedersomnämnanden.

I motiveringen skriver KI/SLL:s ledningsgrupp att de åtgärder som Reumatologkliniken genomför är resultatinriktade och grundas i en insikt om generella strukturfrågors betydelse, med positivt attitydarbete, nätverksbyggande och gemensamma satsningar till kvinnliga forskares fördel.

Klinikens långsiktiga och konsekventa arbete för att generera det goda klimatet för forskning och i synnerhet skapa förutsättningar för kvinnliga kliniska forskare har innefattat:

• En tydlig och uttalad vision hos ledningen att skapa ett gott klimat för god klinisk forskning.
• En genomtänkt strategi för att möjliggöra väl strukturerad ledighet från kliniskt arbete för att bedriva forskning av hög kvalitet.
• Uppbyggnad av en infrastruktur som stöder klinisk forskning.
• Skapande av en kritisk massa av kvinnliga forskare och ett medvetet organiserat informellt kvinnligt nätverk.

Norra Stockholms Psykiatri får ett hedersomnämnande för goda attityder till forskning i anslutning till klinik samt konsekvent, tydligt och aktivt frigörande av tid för de medarbetare som är registrerade doktorander.

Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset får ett hedersomnämnande för en uppbyggnad av infrastruktur med tydligt fokus på stöd av kliniska forskare, med inrättande av forskningsservice med forskningskoordinator, statistiker, IT-stöd, interaktionsytor och arbetslokaler utan uttag av extra avgifter från den enskilde forskaren.

Gastrocentrum/medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, får ett hedersomnämnande för ett tydligt stöd av forskande kliniker, genom positiva attityder till såväl forskning som familjebildning, en stödjande infrastruktur och en tydlig premiering av forskningsaktivitet genom aktiv lönesättningspolicy.

Priset delas ut under onsdagen av Karolinska institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson och landstingsrådet Dag Larsson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Anders Fridell, presschef Landstingsstyrelsens förvaltning, Stockholms läns landsting
Tfn: 08 – 737 42 02 eller 070 – 737 42 02
E-post: anders.fridell@sll.se

Katarina Sternudd, pressekreterare Karolinska Institutet
Tfn: 08 – 524 838 95 eller 070 – 224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera