Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 augusti 2006

När språket leker – om variation av engelska idiom

Idiom är en viktig del av ett språks ordförråd. Elisabeth Gustawsson har intresserat sig för engelska idiom i sin avhandling. Dessa bildliga uttryck har en innebörd som inte är summan av de ingående orden tolkade var för sig. Så har till exempel pull someone’s leg inget med ’ben’ att göra, utan betyder ’att driva med någon’. Under de senaste årtiondena har korpusar – en sorts språkdatabaser – fått allt större betydelse inom språkvetenskapen, inte minst inom idiomforskningen.

Den typ av idiom som avhandlingsförfattaren behandlar i studien är verbalidiom, som består av ett verb och ett substantiv, till exempel break the ice och swim against the current. I undersökningen användes British National Corpus, som innehåller 100 miljoner ord modern brittisk engelska. Sökningar i korpusen gav över 7000 träffar som kategoriserades i kanoniska och icke-kanoniska former av idiom. De kanoniska formerna av idiom är de som finns nedtecknade i lexikon. Icke-kanoniska former avviker på något sätt från den kanoniska formen. Ungefär 1500 av träffarna innehöll icke-kanoniska former.

I studien behandlas ett antal icke-kanoniska former: Ellipser som midnight oil använt utan sitt kanoniska verb burn; ersättningar som kill two birds with one shock-horror proposal där det kanoniska substantivet stone är utbytt; bestämningar som swim against the political tide och keep one’s head down politically; avledningar som fence-sitter; passiver som humble pie had to be eaten, och omflyttningar som a sheep in wolf’s clothing.

Bestämningar av idiom har länge intresserat språkforskarna. Elisabeth Gustawsson föreslår i sin avhandling en alternativ modell för att mäta ett idioms genomskinlighet samt en indelning av bestämningar. Med hjälp av denna modell och det omfattande analyserade materialet kastas nytt ljus på bestämningar av idiom. Bland annat kan modellen användas för att förklara hur ordvitsar som the surgeon finds the operating tables turned fungerar.

Avledningar av idiom har uppmärksammats betydligt mindre inom idiomforskningen. I studien beskrivs utförligt substantiv som knitting-sticker och kite-flying, adjektiv som hell-raising, adverb som side-splittingly, och sammansatta verb som whistle-blow, avledda från verbalidiom.

De icke-kanoniska formerna diskuteras först utifrån hur de har skapats, därefter utifrån förekomst, och slutligen efter betydelse och funktion. Faktorer som underlättar och hämmar omvandling till icke-kanoniska former behandlas. En del resultat var lite oväntade, inte minst den stora mängden gränsfall, av vilka många diskuteras ingående. Undersökningens resultat är intressanta för alla som är intresserade av engelska.

Avhandlingens titel: Idioms Unlimited. A study of non-canonical forms of English verbal idioms in the British National Corpus.
Opponent: Professor Elisabet Engdahl, Göteborg
Disputationen äger rum lördagen den 2 september 2006 kl. 13
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
Elisabeth Gustawsson, tel. 031-773 10 75 (arb), 0733-25 80 53 (mobil), e-post: elisabeth.gustawsson@eng.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera