Tema

Arbetsförmögen eller arbetsbegränsad? En kritisk analys av hälsan och ohälsan i samhället

Seminarium om hälsa, arbetsliv och organisering: I nya antologin ”Hälsans styrning av arbetet” analyseras kritiskt hälsan och ohälsan i dagens arbetsliv och samhälle av elva forskare i samhällsvetenskap.

Tid: Måndag den 4 september klockan 14.00 – 17.00
Plats: Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, Kräftriket, Philipssalen.

På seminariet medverkar bland andra:
Mikael Holmqvist, docent, Stockholms universitet.
Christian Maravelias, ekonomie doktor, Stockholms universitet.
Karin Johannisson, professor, Uppsala Universitet.
Anders Isaksson, journalist och författare.
Mats Börjesson, professor, Mälardalens högskola.

Seminariet inleds med presentationer av antologins teman av fyra av de medverkande författarna. Därefter följer en paneldiskussion med bland andra Karin Johannisson och Anders Isaksson om de problem och frågeställningar som antologin tar upp. Seminariet är relevant för dig som är intresserad av nya perspektiv på viktiga problem i den aktuella debatten och forskningen om hälsa och ohälsa i arbetsliv och samhälle.

Kontaktinformation
För frågor och anmälan:
Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se
Mikael Holmqvist, tfn 08-16 46 27, mobil 073-047 17 01 e-post mih@fek.su.se

Arbetsförmögen eller arbetsbegränsad? En kritisk analys av hälsan och ohälsan i samhället

 lästid ~ 1 min