Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 augusti 2006

Fabriker på tvärsnittet av ett hårstrå

Levande cellers molekylmotorer kan snart användas för analys eller syntes i miniatyrskala. Små “fabriker” för läkemedelsutveckling, diagnos av sjukdomar eller miljöövervakning kan rymmas på tvärsnittet av ett hårstrå!

Förutsättningarna för detta behandlas i två rapporter som publiceras i den högt ansedda tidskriften Langmuir. Bakom rapporterna står forskare i biomedicin och kemi vid Högskolan i Kalmar i samarbete med forskare från Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet

Att utveckla så små analys- och syntessystem är av värde för t ex billigare läkemedelsutveckling, snabbare och effektivare diagnos av sjukdomar och i miljöövervakning.

– Idén att använda molekylmotorer för att transportera kemiska ämnen i sådana system är nyskapande med en del intressanta fördelar jämfört med traditionella metoder. Exempel på fördelar är möjligheterna till separation och exakt förflyttning av enstaka molekyler, t ex markörer för sjukdomar, som också kan fångas upp i en mycket liten provvolym, förklarar Alf Månsson, docent i kemi och biomedicinsk vetenskap vid Högskolan i Kalmar. Han tillägger att en svensk patentansökan för de nämnda systemen är nära godkännande.

Han tar fram proteiner från djurmuskler som sedan rör sig i spår i nanoplattor skapade på LTH. Om man tillför ATP – bränsle för levande celler – så transporterar molekylmotorerna fram sina aktintrådar på ett sätt som normalt sker då en muskel drar ihop sig. Genom ett spännande, tvärvetenskapligt samarbete har forskarna i Kalmar och Lund lärt sig att kontrollera rörelseriktning hos aktintrådar placerade på ett chip. Detta gör det möjligt att för enstaka molekyler av olika ämnen att lastas på trådarna och styras exakt till exempelvis olika sensorer i nanoskala (miljarddelar av en meter).

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategiska forskning, SSF, Carl Tryggers stiftelse och Craafords stiftelse. Vissa läkemedelstillämpningar har dessutom stöd av KK-stiftelsen.

Kontaktinformation
För information om studien och kommentarer nås de vetenskapliga ledarna på Högskolan i Kalmar: docent Alf Månsson (alf.mansson@hik.se) på tel 0480-470018 eller 0708-866243
respektive på Lunds Universitet: professor Lars Montelius (lars.montelius@ftf.lth.se) på tel 046-2224125 eller 0705-224147.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera