Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juli 2006

Krypningar i benen kartlagda

Personer med sjukdomen restless legs syndrome, som ger krypningar och smärtor i benen, har för låga nivåer av dopamin i hjärnan. Med hjälp av avancerad bildteknik, PET, har forskare vid Karolinska Institutet nu för första gången kunnat slå fast detta. Resultatet presenteras i tidskriften Brain.

Restless legs syndrome (RLS) drabbar 7-10 procent av befolkningen och är alltså vanligt förekommande. Tillståndet innebär kroniska besvär som ofta tilltar med åldern. Obehagen uppträder framför allt under kväll och tidig natt och bidrar bland annat till störd sömn.

Med hjälp av PET (positronemissionstomografi) och radioaktivt märkta spårämnen som binder till mottagarmolekyler (receptorer) för dopamin i olika delar av hjärnan har forskarna sett tydliga skillnader mellan RLS-patienter och friska försökspersoner. I studien ingick 16 personer i varje grupp. Undersökningen gjordes på kvällen då symtomen är mest kännbara.

– Vi såg att patienterna hade en högre bindning av spårämnet vilket tyder på låga egna dopaminnivåer. Det gällde särskilt de områden i hjärnan som bearbetar känselintryck, vilket kan förklara de karaktäristiska känselupplevelserna vid restless legs syndrome, säger forskaren Simon Cervenka vid Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Studien stöder dopaminsystemets roll i sjukdomsprocessen. Idag finns läkemedel som stimulerar systemet genom att verka på dopaminreceptorerna. Simon Cervenka hoppas att resultatet ska leda till utveckling av nya läkemedel med andra verkningsmekanismer och minskade biverkningar.

Publikation:
“Support for dopaminergic hypoactivity in restless legs syndrome: a PET study on D2-receptor binding”
Simon Cervenka, Sven E. Pålhagen, Robert A. Comley, Georgios Panagiotidis, Zsolt Cselényi, Julian C Matthews, Robert Y.Lai, Christer Halldin, Lars Farde.
Brain, juli 2006

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Simon Cervenka, institutionen för klinisk neurovetenskap, tfn 0709-944226, e-post Simon.Cervenka@ki.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08-524 838 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera