Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juli 2006

Lungsjukdomar är dyrt för samhället

KOL och astma är vanliga lungsjukdomar som starkt försämrar livskvaliteten för de drabbade. En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att de båda sjukdomarna dessutom innebär stora samhällsekonomiska påfrestningar som tidigare inte har synts i statistiken.

Trots att KOL och astma är två av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige såväl som i resten av världen är kunskapen om sjukdomarnas samhällsekonomiska konsekvenser begränsad. Detta gäller särskilt för KOL som i de flesta fall diagnostiseras först när sjukdomsförloppet har fortskridit under en relativt lång tid. De flesta tidigare studier av sjukdomarnas ekonomiska konsekvenser har baserats på olika sjukvårdsregister och har därför inte kunnat ge en komplett bild av effekterna på samhällsekonomin.

I en ny avhandling från Karolinska Institutet har samhällets kostnader för de båda sjukdomarna beräknats utifrån ett representativt urval av den allmänna befolkningen i Sverige. Eftersom studien inte baserades på patientregister syns även de fall som inte har registrerats av sjukvården i resultatet. Genom telefonintervjuer har forskarna samlat information om hur personer med KOL och astma använder resurser både direkt, genom att använda sjukvården, och indirekt, genom sjukersättning för uteblivet arbete.

Studien visar att den samhällsekonomiska kostnaden för astma i Sverige uppgår till cirka 3,7 miljarder kronor per år för åldersgrupperna 25-56 år. Varje person med astma kostade i genomsnitt samhället 15 919 kronor per år. Kostnaden för personer med svår astma var dock 10 gånger högre jämfört med personer med mild astma. Den indirekta kostnaden var högre än den direkta och uppgick till 69 % av den totala kostnaden.

Kostnaden för KOL i Sverige varje år beräknades till totalt cirka 9,1 miljarder kronor eller drygt 13 000 kronor per person med KOL. I likhet med kostnaderna för astma var de svåra fallen av KOL mer än 10 gånger så dyra som de milda fallen. Eftersom KOL till stor del är en underdiagnostiserad sjukdom så fördelades kostnaderna bland personer med och utan en läkardiagnostiserad KOL. Kostnaderna för dem utan läkardiagnostiserad KOL uppgick till ungefär 40 % av de totala kostnaderna.

Studien visar också att KOL är mycket kostsamt under de så kallade exacerbationerna, det vill säga under de perioder då symtomen förvärras akut för att sedan bli bättre igen. Svåra exacerbationer var 60 gånger så dyra som milda/medelsvåra exacerbationer. De indirekta kostnaderna stod för 58 % av den totala kostnaden för KOL.

Avhandling:
“Health economic epidemiology of obstructive airway diseases”

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Sven-Arne Jansson, Institutet för Miljömedicin, Lung- och Allergiforskning, tfn 090-776841, 070-6747924 e-post svenarne.jansson@holmsund.nu
KI pressjour, tfn 08-524 860 77(endast v 25-28)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera