Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juli 2006

Jesper Strömbäck ny professor vid Mittuniversitetet

Jesper Strömbäck, 34 år, har befordrats till professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetets institution för informationsteknologi och medier. Hans forskning fokuserar på politisk kommunikation och det kommunikativa samspelet mellan politiska aktörer, medieaktörer och medborgare.

− Det känns kul och inspirerande att politisk kommunikation som forskningsområde blir allt mer etablerat i Sverige och att Mittuniversitetet håller sig väl framme, säger Jesper Strömbäck. Genom befordran till professor ökar möjligheterna att bedriva forskning, vilket känns mycket positivt.

Jesper Strömbäcks forskning är i första hand inriktad mot tre områden. Det första handlar om den nyhetsjournalistiska bevakningen av politik och samhälle, särskilt i samband med val och med stora nyhetshändelser och kriser. Det andra området handlar om hur politiska aktörer agerar strategiskt för att direkt och indirekt via medierna nå ut och påverka medborgarna, inklusive hur politiska kampanjer bedrivs. Det tredje området handlar om människors politiska tänkande och beteende och hur det påverkas av medierna, där frågan om mediernas makt är central. Under de senaste åren har Strömbäck ägnat allt mer tid åt jämförande forskning för att få perspektiv på den svenska situationen genom att jämföra Sverige med andra länder.

Vid Mittuniversitetet bedrivs sedan 1997 en omfattande forskning om medier och demokrati vid avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Forskargruppen inom politisk kommunikation vid Mittuniversitetet är en av de ledande i landet och är också internationellt etablerad.

Jesper Strömbäck kommer ursprungligen från Onsala, men har också bott i Enköping, Halmstad och Örnsköldsvik innan han flyttade till Sundsvall 1990. Sedan 1997 är han anställd vid Mittuniversitetet. Han disputerade vid Stockholms universitet 2001.

Jeper Strömbäck har skrivit en rad böcker, tidskriftsartiklar, rapporter och papers om demokratirelaterade mediefrågor och medierelaterade demokratifrågor, ensam eller tillsammans med andra forskare. Hans senaste egna bok är Den medialiserade demokratin. Om journalistikens ideal, verklighet och makt, som utkom 2004. Den senaste boken tillsammans med andra författare är Mediernas valmakt, SNS Demokratiråds rapport 2006, som utkom i juni 2006.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Jesper Strömbäck kan nås via 070-684 66 15 eller jesper.stromback@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera