Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juli 2006

Ulf Lindefelt ny professor vid Mittuniversitetet

Ulf Lindefelt har befordrats till professor i fasta tillståndets elektronik vid Mittuniversitetets institution för informationsteknologi och medier. Hans forskning har betydelse när det gäller att kunna tillverka mindre och billigare komponenter, som är en förutsättning för nya tillämpningar och utveckling av nya elektronikprodukter. Ett exempel är RFID-tekniken (Radio Frequency Identification), som i detta sammanhang innebär att till exempel på en produkts förpackning finns tryckt en elektronisk komponent som trådlöst kan förmedla information om produkten till omgivningen.

− Utvecklingen mot mindre, mer komplexa och billigare komponenter ställer också ökade krav på ny kunskap om de grundläggande materialegenskaperna. Det är främst inom den teoretiska delen av denna kunskapsuppbyggnad som jag forskar, säger Ulf Lindefelt.

Komponenter gjorda i olika konventionella halvledare såsom kisel kommer att ersättas av nya material, så kallade nanorör och nanotrådar. Dessa nanomaterial har enastående fysikaliska egenskaper och förväntas utgöra grunden för en teknologi som definitivt uppfyller kravet på mindre storlek på komponenterna och sannolikt blir de även billigare att tillverka.

Ulf Lindefelt kommer att forska inom en gren av detta område som syftar till att möjliggöra tryckbar elektronik som baseras på nanomaterial. Det är en teknologi som genom en billig framställningsprocess leder till mycket billiga komponenter och som skulle kunna tryckas direkt på bland annat papper. En sådan teknologi väntas ha en stor framtida potential. Denna forskning utgör ett stöd för forskningsprogrammet Sensible Things that Communicate, som startade vid Mittuniversitet i april 2005.

Ulf Lindefelt är sedan 2003 verksam vid Mittuniversitetet, Campus Sundsvall. Lindefelt disputerade i teoretisk fysik vid Lunds universitet 1979 med inriktning mot fasta tillståndets fysik. Under perioden 1988-2003 var han verksam som forskare vid ABB Corporate Research i Västerås.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Ulf Lindefelt, telefon 021-271 92 eller 070 313 0966, Ulf.Lindefelt@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera