Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 juni 2006

Gemensam forskarutbildning Karolinska Institutet – Helsingfors universitet

Karolinska Institutet och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har slutit avtal om ett gemensamt forskarutbildningsprogram.

Doktorander som antas till programmet kommer att studera periodvis vid Karolinska Institutet och Helsingfors universitet. Forskningsprojekten är gemensamma och doktoranderna får doktorsexamen från båda universiteten. Målsättningen är att utbildningen ska förstärka det vetenskapliga samarbetet mellan universiteten, samtidigt som doktoranderna erbjuds internationella medicinska studier vid två toppuniversitet.

Idén till samarbetet föddes inom förbundet för europeiska forskningsuniversitet, LERU, där både Helsingfors universitet och Karolinska Institutet är medlemmar. LERU grundades år 2002 och består idag av 20 europeiska toppuniversitet. LERU strävar till att stärka grundforskningen vid europeiska universitet för att främja innovationer och utveckling i Europa. Bilaterala och multilaterala doktorandutbildningar är ett viktigt delområde inom LERU. Tanken är att den gemensamma doktorandutbildningen vid Karolinska Institutet och Helsingfors universitet senare ska kunna utvidgas till att omfatta även andra LERU-universitet.

För mer information, kontakta:

Dekanus för forskarutbildning Elias Arnér, 08-5248 6983, elias.arner@ki.se
Internationell koordinator Anna Persson, 08- 5248 7953, anna.persson.1@ki.se
Karolinska Institutets pressjour: 08-5248 6077

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera