Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2006

Ny professor värnar om äldres egenvård

Olle Söderhamn, känd profil på Högskolan Väst, har befordrats till professor i omvårdnad. Därmed får en av högskolans största utbildningar, den till sjuksköterska, en viktig och efterlängtad förstärkning. – En professor ger en tyngd som gör oss mer attraktiva för både studenter och lärare. Det här är dessutom viktigt inför kommande mastersdiskussioner och ökar våra möjligheter att bygga upp en stark forskningsmiljö, säger prefekt Madeleine Bergh.

Omvårdnad är ett stort ämne inom sjuksköterskeutbildningen. Som forskningsämne är det relativt ungt, inordnat under paraplybegreppet vårdvetenskap. Någon exakt definition av ämnet finns inte, men det handlar i vid bemärkelse om att främja hälsa och att studera reaktioner på hälsa och sjukdom.

Olle Söderhamn som nu blivit högskolans första omvårdnadsprofessor har intresserat sig för egenvård, särskilt bland de äldre. Han doktorerade 1998 och blev docent 2003, båda gångerna på Linköpings universitet. För närvarande arbetar han tillsammans med flera andra forskare på Högskolan Väst i projektet “Hälsa och egenvård hos vissa grupper”. Syftet är att studera fenomenet egenvård för personer med hjärt- och kärlsjukdom, testikelcancer eller multipel skleros för att öka deras hälsa och välbefinnande och i förlängningen bidra till en bättre vård.

I grunden är Olle Söderhamn sjuksköterska. Han sadlade om till vårdlärare för att ha större möjligheter att påverka vården och utbildningen av sjuksköterskor. Till dåvarande Vårdhögskolan i Vänersborg kom han 1989 och har sedan dess både arbetat som lärare och forskare och haft administrativa uppdrag som prefekt och ordförande för högskolans Grundutbildnings- och forskningsnämnd.
Det har alltid varit viktigt för honom att få tid till sin egen forskning.
– För mig är forskningen en livlina och något jag ständigt längtar efter. Det ger en kick att känna att en tanke bär- om så bara en kort stund – eller att möta kolleger som är besjälade av sina arbetsuppgifter, säger han.
Att nu vid 55 års ålder kunna titulera sig professor är något han tar med ro. Det som drivit honom har varit viljan att lära sig något nytt och att hjälpa sina medmänniskor.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Professor Olle Söderhamn, tel 0521-157 83, olle.soderhamn@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera