Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2006

4G gör oss mindre beroende av nätverksoperatörer

Intensiv forskning pågår nu med nästa generations mobila kommunikationssystem, kallat 4G. Den nya tekniken kommer att innebära stora förändringar med ökad flexibilitet och individuell anpassning av tjänster som de största nyheterna. Dessutom kan kommunikationen i vissa fall bli gratis.

Ämnet Datavetenskap vid Karlstads universitet har tilldelats 2,5 miljoner kronor för att bidra med forskning kring utvecklingen av kommande trådlösa kommunikationssystem. Karlstad ingår i det internationella EU-projektet Daidalos, tillsammans med ett fyrtiotal andra aktörer.

– Dagens 3G-system klarar inte av att hantera den teknik som redan finns tillgänglig på marknaden. Nästa generations system kommer att erbjuda mycket högre kapacitet samt mer flexibla och personligt anpassade tjänster, säger Andreas Kassler, docent vid Karlstads universitet.

De nya systemen kommer att integrera mobiltelefoni och trådlösa nätverk, vilket gör att användarna kommer att uppfatta det som ett och samma nätverk.

– Den nya tekniken kommer inte bara att kunna erbjuda snabbare nedladdning av musik och filmer, utan det blir också mer dynamiskt och kan känna av olika nätverk som finns i din närhet. Beroende på vad du vill göra med din mobiltelefon väljs det bästa nätverket för stunden. Systemet lär sig dina behov och kan automatiskt erbjuda olika kommunikationsprofiler kopplade till din identitet beroende på sammanhang. I hemmet vill du kanske ha nyheter och film, i bilen musik och på kontoret videokonferens, säger Andreas Kassler.

En intressant skillnad mot dagens teknik är att vi i vissa fall kan komma att kommunicera gratis. När allt mer kommunikationsutrustning i framtiden har egna sändare och mottagare blir operatörernas infrastruktur ibland överflödig. Du kan då kommunicera direkt med den du vill nå utan att behöva använda en operatörs nätverk som det är idag, förmodligen utan att det kostar dig något.

En prototyp av 4G-systemet planeras till slutet av 2007. Förkortningen Daidalos står för Designing advanced network interfaces for the delivery and administration of location independent, optimised personal services. Projektet är en del av EU:s 6:e ramprogram.

Kontaktinformation
Karlstads universitet
Andreas Kassler (engelskspråkig), telefon 054-700 21 68, e-post Andreas.Kassler@kau.se

Johan Eklund, telefon 054-700 19 54, 070-302 88 89, e-post Johan.Eklund@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera