Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2006

Två nya professurer stödjer KTHs satsning på innovation

Carl Bennet och Bicky Chakraborty – två innovatörer som i handling har visat vad begreppet innovation innebär – går in och stödjer KTHs satsning inom innovationsområdet. Med två nya professurer, inom Produktinnovationsteknik och Produkt- och tjänstedesign, tar KTH ett stort steg mot att bli det centrum för innovation som Sverige behöver för framtiden.

– Förmåga till framgångsrik produktinnovation är grundläggande för vår konkurrensförmåga. Med denna professur stärker vi kunskapsområdet, kommenterar industrimannen Carl Bennet sitt beslut att stödja KTHs satsning.

Carl Bennet, som står bakom professuren i Produktinnovationsteknik, vet vad han talar om. Som ägare och företagsledare har han med ett långsiktigt perspektiv utvecklat den världsledande medicinteknikkoncernen Getinge och den grafiska koncernen Elanders. Han har alltid betonat vikten av att svensk industri verkar i en stark kunskapsmiljö för att utveckla sin verksamhet.

Professuren i Produkt- och tjänstedesign stöds av Bicky Chakraborty. Han har byggt upp Elite Hotels, som med arton hotell samt åtskilliga restauranger och pubar nu är den största svenskägda hotellkedjan.

– Genom åren har jag lärt mig att en bra serviceupplevelse består av rätt mix mjuka och hårda värden. En professur i Produkt- och tjänstedesign kommer att förstärka vår kunskap inom detta område, till gagn för morgondagens tjänsteproducenter och konsumenter, säger han.

De två nya professurerna och en vidareutbildning för civilingenjörer i innovation är viktiga steg för att göra KTH till centrum för en nationell satsning på innovativ produkt- och affärsutveckling inom PIE-p (Product Innovation Engineering Program). Flera andra högskolor deltar i detta samarbete; Lunds Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping och Designhögskolan vid Umeå Universitet är initiala partners. KTH kommer att stå som värduniversitet och sammanhållande länk.

– Målet är att skapa en långsiktig innovationsförmåga i Sverige. Det är en systemförändring vi talar om, ett strategiskt arbete för att sätta fokus på och utveckla förmågan att skapa innovativa produkter och tjänster i hela systemet – utbildning, praktik och forskning, säger Margareta Norell Bergendahl, prorektor på KTH och initiativtagare till satsningen på “Innovation Engineering”.

Hon talar om en offensiv nationell satsning för att möta den globala konkurrensen och vända den till Sveriges fördel. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med näringslivet och det omgivande samhället. De två professurerna är en signal om hur viktigt människor med stor kunskap inom området anser att innovationsteknik är som drivkraft för utvecklingen.

– Vi är oerhört glada för den möjlighet de här båda nya professurerna ger att långsiktigt fördjupa kunskaperna inom området både när det gäller forskning och utbildning, säger Margareta Norell Bergendahl.

Bicky Chakraborty kom till Stockholm från Calcutta i 20-årsåldern och kom till hotellbranschen mest av en slump när han som student tillsammans med andra startade ett sommarhotell genom att hyra ut tomma studentrum. I brist på kapital blev hans specialitet så småningom att rusta upp gamla nedgångna stadshotell – en enkel och genial idé som burit frukt i form av Elite Hotels.

Carl Bennet betonar ofta värdet av att ta tillvara den kunskap som finns inom företagen. Som ordförande för IVAs och Nuteks projekt Framtidens Näringsliv har han nyligen presenterat förslag på åtgärder för framgångsrik utveckling. Ett av förslagen tar upp tjänstesektorns förmåga att konkurrera och expandera i utlandet som en viktig förutsättning för Sveriges ekonomiska tillväxt i framtiden.

Kontaktinformation
Mer information
Anders Flodström, rektor KTH, 08-790 7001, rektor@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera