20 juni 2006

Mångmiljonsatsning på framtidens proteser och implantat

Projektet Biomatcell vid Sahlgrenska akademin blir ett nytt VINN Excellence Center och får därmed totalt 210 miljoner kronor i forskningsanslag. Mångmiljonsatsningen ger Göteborgs universitet sitt första nationella kompetenscentrum.

Satsningen innebär att den statliga myndigheten Vinnova under tio års tid ger projektet 70 miljoner kronor och att universitet, företag och hälso- och sjukvård skjuter till ytterligare 140 miljoner under samma period.
– Nu kan vi lägga in en ny växel för vårt forsknings- och utvecklingsarbete, en satsning där vår ambition är att bli världsledande. Kompetensen här i Göteborg kan samverka med svensk industri på ett nationellt plan för att utveckla nästa generation implantat och proteser, säger professor Peter Thomsen som ska leda forskningen vid det nya Biomatcell VINN Excellence Center för biomaterial och cellterapi.

Varje år får miljontals människor nya implantat och proteser. De medicintekniska produkterna ska klara att ständigt vara i kontakt med kroppsvävnader och kroppsvätskor utan att framkalla immunreaktioner eller inflammation. Proteser och implantat kan bland annat ersätta en försliten höftled eller en förlorad tand. Pacemaker är ett annat vanligt implantat.

Det nya nationella kunskapscentrumet vid Sahlgrenska akademin har en spännvidd från atom till patient. Forskningen ska leda till nya intelligenta material med biologiska komponenter, där kroppens egen förmåga att regenerera vävnad stimuleras. Framtidens implantat kan ha en yta av stamceller som kommunicerar med kroppens egna celler så att läkningen går snabbare efter ingreppet.
– Istället för att vara passiva implantat kommer man att kunna specialanpassa materialens sammansättning efter varje individ, säger Peter Thomsen.
Målet är också att ge läkare och tandläkare större möjligheter att följa upp vad som händer med implantatet sedan det satts in i patienten.

Vid Göteborgs Universitet finns en lång forskningstradition inom biomaterial. Här gjordes de första upptäckter som så småningom ledde fram till titanimplantaten och storföretaget Nobel Biocare.
– I Göteborg har vi också en unik miljö där akademi, näringsliv, sjukhus och tandvård är integrerade inom ett och samma geografiska område med allt vad det betyder av gränsöverskridande idéutbyte och kreativitet, säger Peter Thomsen.

Vinnova är med och finansierar ytterligare 14 VINN Excellence Centers, och av dessa har Biomatcell tydligast medicinteknisk inriktning. Centret är en samverkan mellan Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Chalmers, forskningsinstituten IBCT, SP, IVF/SCI, IFP samt en rad företag inom life scienceområdet. Satsningen stöds även av Buisness Region Göteborg, Västra Götalands regionen samt flera sådd- och riskkapitalföretag.

Högupplösta bilder på Peter Thomsen finns att ladda ner på www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/temp

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Peter Thomsen, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för biomaterialvetenskap, telefon: 070-525 55 54, 031 – 773 29 64, e-post: peter.thomsen@biomaterials.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera