Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2006

OptiTopo förklarar varierande tryckresultat på förpackningskartong

Den grafiska industrin får ibland problem med varierande tryckresultat mellan olika körningar, trots att man använder samma papper från samma fabrik och samma pappersmaskin. Karlstads universitet och STFI-Packforsk visar nu att det är möjligt att förutse vissa tryckproblem genom en snabb mätning av papprets topografi.

Gustavo Gil Barros har studerat hur papprets topografi inverkar på kvalitén i flexografiskt tryck. Han har använt och vidareutvecklat mätmetoden OptiTopo, som är en snabb och precis metod för att skapa en tredimensionell bild av en pappersyta för vidare analys av olika kvalitetsparametrar. Bland annat undersöktes varför tryckkvalitet kan variera mellan till synes likadana kartongprover. Kartongprovernas råhet kunde inte skiljas åt statistiskt med traditionella metoder. Ändå fanns det både mätbara och synbara skillnader i tryckets flammighet mellan proverna.

Försöken visade på variationer i tryckresultatet som inte kan skyllas på tryckprocessen. Små skillnader i papprets ytråhet orsakade av fluktuationer i papprets tillverkningsprocess var tillräckligt för att skapa synbara skillnader i tryckkvalitet. Papprets topografi kan skapa problem med flammighet som man bara delvis kan komma till rätta med i tryckprocessen. Det finns alltså anledning att skaffa sig en ökad kontroll över den ytstruktur som skapas i pappersindustrins maskiner.

Fakta: Gustavo Gil Barros arbetar på STFI-Packforsk och har varit doktorand vid Karlstads universitet. Den 15 juni försvarade han sin avhandling “Influence of Substrate Topography on Ink Distribution in Flexography”. Forskningsprojektet har ingått i det nationella programmet för ytbehandlingsforskning vid Karlstads universitet och har finansierats av KK-stiftelsen, Vinnova, Skogsindustrierna och STFI-Packforsk. Projektet har varit associerat till det trycktekniska forskningsprogrammet T2F.

Kontaktinformation
Dr Per-Åke Johansson, STFI-Packforsk, 08-676 70 00
Karl Oskar Källsner, informatör, Karlstads universitet, 054-700 10 00

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera