Artikel från Stockholms universitet
19 juni 2006

Inflammation trolig orsak till Alzheimers sjukdom

Orsaken till Alzheimers sjukdom är fortfarande okänd. Nu visar en ny avhandling av Linda Fisher vid Institutionen för neurokemi, att den kroniska inflammation som upptäckts i hjärnan hos Alzheimerpatienter troligen bidrar till sjukdomens uppkomst. Hon har även undersökt möjligheten att blockera inflammationen.

De behandlingar som finns idag är först och främst inriktade på att begränsa det största och mest kända symptomet på sjukdomen, det vill säga minnesbortfallet. Något botemedel eller behandling av själva sjukdomen finns inte. Flera undersökningar pekar på att inflammation i hjärnan spelar en roll i sjukdomsförloppet, men om inflammationen orsakar sjukdomen eller bidrar till den är ännu inte fastställt.

Linda Fisher har i sin avhandling studerat de mekanismer som ligger bakom inflammationen i hjärnan hos Alzheimerpatienter. Hon har vidare undersökt möjligheten att blockera de inflammatoriska proteinerna som hon anser kan orsaka sjukdomen och därmed möjligen också hjärncelldöden.

– Det är av stort intresse att testa olika möjligheter att blockera denna inflammation. Om vi kan minska inflammationen är det möjligt att förlusten av hjärnceller minskar och därmed skulle även uppkomsten av Alzheimers sjukdom kunna stoppas. Vi har ännu inte kommit till någon produkt för kliniska tester, men vi är angelägna om att gå vidare med denna studie för att kartlägga möjligheterna till att kunna kontrollera inflammationen i hjärnan och dess möjliga inverkan på sjukdomen, säger Linda Fisher.

Fakta om Alzheimers sjukdom
Vid Alzheimers sjukdom förtvinar nervcellerna i ett eller flera områden av hjärnan. I dessa områden finns bland annat minnet. Alzheimers sjukdom innebär alltid att minnesfunktionen störs samtidigt som man får nedsatt uppmärksamhetsförmåga och språkförståelse, svårare att uttrycka sig, sämre lokalsinne och svårare att utföra ändamålsenliga kroppsrörelser.
Alzheimers sjukdom har ett smygande förlopp och det kan gå ett till två år innan man uppsöker vård och får en korrekt diagnos. I dag har ungefär 70 000 personer i Sverige Alzheimers sjukdom. Sjukdomen drabbar främst äldre, men någon enstaka gång kan personer under 60 år få sjukdomen.

Ännu så länge kan man inte bota Alzheimers sjukdom. Däremot kan man lindra symtomen och bromsa sjukdomsförloppet. Det läkemedel som framför allt används hör till gruppen kolinesterashämmare. Det signalsystem som skadats i hjärnan förstärks av denna medicin. Koncentrationsförmågan, minnet och språket kan förbättras av läkemedlet. För patienter med mer långt gången sjukdom finns läkemedel som dämpar signalsystem som är överstimulerade.
Källa: Vårdguiden, Stockholms läns landsting

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Linda Fisher, Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet, tfn 08-16 41 87 / 16 25 89, mobil 070-3719681, e-post lindah@neurochem.su.se

För bilder eller avhandlingen kontakta:
Maria Erlandsson, pressekreterare, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera