Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2006

Chalmers får unik Unesco-professur

John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers, har fått Sveriges första Unesco-professur i lärande för hållbar utveckling. Han installerades vid en ceremoni på Unesco i Paris den 15 juni.

– Det är en ära för både mig och Chalmers, som är långt framme på hållbar utveckling, säger John Holmberg om utnämningen.

Hans professur är Sveriges första Unesco-Chair i lärande för hållbar utveckling. Tidigare innehavare är Kanada och Tyskland. En Unesco-Chair innebär att man ingår i ett globalt nätverk av universitet och lärosäten som främjar ett visst ämne, i detta fall hållbar utveckling.

John Holmberg kommer att inrikta Unesco-professuren på att göra Chalmers till ett globalt positivt exempel på hur man bäst lär sig om hållbar utveckling samt att kommunicera dessa erfarenheter med andra universitet runt om i världen – inte minst i utvecklingsländerna.
– Här ger Unesco-nätverket enorma möjligheter. Egentligen är hela frågan om en hållbar utveckling en stor samhällelig lärprocess, säger John Holmberg.

Lärande för hållbar utveckling handlar väldigt mycket om hur man tar sig an kunskap, vilken världsbild man utgår ifrån och hur man strukturerar kunskapen.
– Vi ska klara klimatfrågan samtidigt som en växande befolkning måste ur fattigdomen. Detta är inte alls omöjligt, men det kommer att kräva mycket engagerat arbete, förklarar han.

John Holmberg är professor i fysisk resursteori vid Institutionen för energi och miljö vid Chalmers samt ställföreträdande föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum GMV, där han har särskilt ansvar för grundutbildningsfrågor.

Han är känd för de principer för hållbart lärande han tagit fram i sitt doktorsarbete. Dessa trycktes på mjölkpaket och användes av flera stora företag och organisationer runt om i världen. Han var också med om att bygga upp “Det naturliga steget” i början av 1990-talet. Hans nuvarande forskning är främst inriktad mot energieffektivitet och hållbar konsumtion.

Svenska Unescorådet ger råd till regeringen när det gäller Unescos globala verksamhet inom utbildning, forskning, kultur och kommunikation och ska även informera om och väcka intresse i Sverige för Unescos arbete.
– Vi driver frågan om hållbar utveckling och vi ser fram emot ett aktivt samarbete med Chalmers Unesco Chair. Utnämnandet är en viktig markering av Sveriges prioritering av hållbar utveckling inom Unesco säger Johan Lindell, Generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

Ladda ned bild på John Holmberg här:
http://chalmersnyheter.chalmers.se/bildermedia/bildspel.jsp?article=7419&category=212

Kontaktinformation
Mer information:
John Holmberg, Avdelningen för fysisk resursteori, Institutionen för Energi och miljö, Chalmers
Tel: +46 31 772 31 45, 0706-45 72 66
E-post: john.holmberg@chalmers.se

Johan Lindell, Swedish National Commission for UNESCO
Tel: +46 8 405 1951, +46 709 521 381
E-post: johan.lindell@educult.ministry.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera