Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2006

Nytt forskningsprogram för små och medelstora företag – ProEnviro

Ett nytt forskningsprogram för miljöanpassad produktframtagning i små och medelstora företag utlyses. Bakom satsningen står Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – Mistra – och Stiftelsen för Strategisk Forskning – SSF. Stiftelserna kommer gemensamt att investera 60 miljoner kronor i ett tiotal projekt

Det nya programmet ska ge en positiv effekt på både miljö och konkurrenskraft. Därför krävs också ett samarbete mellan industri och högskola, universitet eller forskningsinstitut.

– Vi tror att det finns en stor potential hos små och medelstora företag när det gäller att ta fram mer miljöanpassade produkter och processer. Och här finns samtidigt affärsmöjligheter, säger Britt Marie Bertilsson, programansvarig på Mistra.

Ett vetenskapligt råd ska bedöma den vetenskapliga höjden och ett industriellt råd gör en affärsmässig och strategisk bedömning av projekten. Programstyrelsen fattar beslut om vilka projekt som kommer att tilldelas projektstöd.

Samarbetet mellan de båda forskningsstiftelserna är viktigt både från miljösynpunkt och för svensk konkurrenskraft.

– Små och medelstora företag är viktiga för Sveriges ekonomiska utveckling. Den typen av företag har ofta svårt att inse vikten av att bedriva och bekosta den forskning som behövs för att de ska öka – eller behålla – sin konkurrenskraft, säger Lars Frenning, SSF, programdirektör och administratör för det nya samfinansierade programmet.

Kontaktinformation
Lars Frenning, programansvarig ProEnviro
Tfn: 08-505 816 79
E-post: lars.frenning@proenviro.se

Britt Marie Bertilsson, programansvarig på Mistra
Tfn: 08-791 10 21
E-post: brittmarie.bertilsson@mistra.org

Anna-Karin Engvall, kommunikationsansvarig, ProEnviro
Tfn: 08-791 10 27
E-post: annakarin.engvall@mistra.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera