Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2006

Funktionsbegreppet -en kraftfull matematisk idé

Funktionsbegreppet är fundamentalt i matematiken och erbjuder ett synsätt från vilket man kan närma sig olika områden och problemställningar. Det är ett begrepp som följer elever och studenter genom deras studier i matematik, där de successivt kommer i kontakt med olika typer av funktioner.Funktioner introduceras redan i grundskolans matematik, för att i gymnasieskolan behandlas i högre utsträckning och på högskolan framträda i allt fler sammanhang, då även i en mer generell och abstrakt form.

I doktorsavhandlingen Studying the views of preservice teachers on the concept of function med vilken Örjan Hansson disputerar den 20 juni, har lärarstudenters syn på funktionsbegreppet studerats under de avslutande matematikkurserna på ett lärarprogram i matematik och naturvetenskap åk 4-9. Olika perspektiv av lärarstudenternas syn på funktionsbegreppet har undersökts, exempelvis hur deras uppfattning om betydelsen av funktioner i matematik och hur funktionsbegreppet kommer till uttryck i skolmatematik.

– Speciellt har jag tittat på hur lärarstudenter uppfattar funktionsbegreppet i anslutning till matematiska samband som beskrivs av y=x+5, y=πx2 samt xy=2. I det sammanhanget undersöks även lärarstudenternas syn på olika egenskaper funktioner kan ha och hur de egenskaperna är relaterade till andra matematiska begrepp, säger Örjan Hansson.

Resultaten indikerar att i de sammanhang i vilka lärarstudenter möter funktionsbegreppet är betydelsefulla för deras möjligheter att konstruera begreppsbilder rika på meningsfulla relationer till centrala matematiska begrepp.

– När lärarstudenterna beskriver funktionsbegreppet utesluts ofta väsentliga komponenter. Studierna visar att lärarstudenter behöver erbjudas tillfälle att uppleva funktionsbegreppet som en kraftfull matematisk idé som representerar ett synsätt som är viktigt att fästa uppmärksamheten på i deras framtida undervisning, säger Örjan Hansson.

Örjan Hansson är född i Malmö och har fått sin grundutbildning vid Lunds universitet, varifrån han har såväl en examen från matematikerlinjen och en fil.mag i datavetenskap som en gymnasielärareexamen i matematik och data.
Örjan Hansson är anställd som universitetsadjunkt i matematik och data vid Högskolan i Kristianstad och anstogs 2001 till nationella forskarskolan i matematik med ämnesdidaktisk inriktning. Genom ett samarbetsavtal har Örjan Hansson under sina forskarstudier varit fortsatt anställd vid Högskolan i Kristianstad samtidigt som han varit doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Upplysningar: Örjan Hansson, tel. 044-20 34 28, 070-594 29 11, orjan.hansson@mna.hkr.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera