Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2006

Fraktur på lårbenet allt vanligare efter byte av höftled

Brutet lårben är en allt vanligare komplikation efter höftprotesoperation. Fyra år efter ingreppet är fraktur på lårbenet den näst vanligaste orsaken till att operationen måste göras om. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

När höftleden är försliten kan både ledkula och ledskål ersättas med proteser. Omkring 12 000 patienter får höftledsproteser i Sverige varje år. Den vanligaste orsaken till komplikation är att den insatta leden lossnar, men studien visar att också lårbensfrakturer är allt vanligare. Omkring en procent av alla opererade patienter drabbas.

Ortopeden Hans Lindahl har gått igenom journaler för mer än 1000 patienter med denna komplikation. Hans slutsats är att benbrottet oftast beror på att protesen lossnat från sitt fäste.
– I många fall visste varken läkare eller patient att protesen satt löst. Frakturen betyder att patienten måste opereras igen och sedan gå igenom en lång rehabilitering, säger Hans Lindahl.
Många patienter måste dessutom opereras om ytterligare efter benbrottet.

Det är en svår operation att laga ett söndrigt lårben vid en höftledsprotes. Om frakturen är splittrad eller om benet har förtunnats borde patienten skickas till en specialiserad klinik.
– Men det är inte alla patienter som klarar att transporteras längre sträckor och då får operationen göras på ett närmare sjukhus. Det måste vara en avvägning från fall till fall, säger Hans Lindahl.

Avhandlingen pekar också på tydliga skillnader mellan olika typer av proteser. Benbrott var inte lika vanligt vid ett fabrikat som det var vid ett annat.
– Det fanns en klar signifikans mellan de tre vanligaste protesfabrikaten. Som ortoped kanske man i alla fall bör fundera på att välja ett fabrikat där benbrott är mindre vanliga, säger Hans Lindahl.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi
Avhandlingens titel: The periprosthetic femur fracture. A study from The Swedish National Hip Arthroplasty Register

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Hans Lindahl, överläkare, telefon: 0520-91 000, 0520-75 660, 070-930 17 09, e-post: hans.lindahl@vgregion.se

Handledare:
Överläkare Göran Garellick, telefon: 031- 343 48 00, e-post: goran.garellick@vgregion.se
Professor Henric Malchau, telefon: 001-617-724-7548, e-post: hmalchau@partners.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera