Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2006

Vem är konsumenten som väljer att konsumera mindre? Ny avhandling i marknadsföring.

I avhandlingen “Capturing the elusive simplifier” (“Att fånga bilden av den flyktiga förenklaren”) beskrivs livsstilen hos konsumenter som valt att leva “enklare” i konsumtionssamhället. Dessa konsumenter har valt en resurssnål, miljövänlig livsstil som också kan innebära mindre konsumtion och gruppen anser sig befinna sig i en specifik social position, jämfört med andra konsumentgrupper. Avhandlingen ger intressanta ledtrådar till hur man kan förstå hur marknader är organiserade utifrån ett konsumentperspektiv.

Den förenklade livsstilen kan beskrivas som en stark politisk livsstil och de flesta av konsumenterna med denna livsstil är kritiska mot att leva i vad som upplevs vara en allt mer kommersialiserad vardag. Även om dessa konsumenter är kritiska mot kommersiell konsumtion, använder de sig själva av konsumtion i syfte att skapa upprätthålla och kommunicera sin livsstil gentemot andra grupper i samhället.

Med begrepp som tidslyx, autenticitet (äkthet) och njutningsorienterad konsumtion kan denna grupp beskrivas som konsumtionssamhällets finsmakare, snarare än som konsumenter med en asketisk uppoffrande livsstil. Gruppen använder sina stora sociala och kulturella resurser till att skapa och introducera innovationer med miljöinriktning, som de för ut på marknaden på olika sätt. Innovationer som bilpooler, mer miljövänlig byggteknik, miljö- och rättvisemärkt mat samt vegetariska skor kan ses som introducerade av konsumenter i denna typ av gruppering. Det här kan ses som goda exempel på hur produktion och konsumtion hänger ihop.

Avhandlingen är en av de första vid Centrum för konsumentvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet och ingår i forskningsprojektet Kommersiella kulturer.
Disputationen äger rum den 17 juni, kl. 10.15, i CG-salen på Handelshögskolan i Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare Pernilla Jonsson, Centrum för konsumentvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborg universitet
Mobilnummer: 0709-90 43 32
Informatör: Karoline Axelson, tel. 031-773 58 71, karoline.axelson@cfk.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera