Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2006

Hedersdoktorer vid Göteborgs universitet med stadsklimat och fiskar i Antarktis som specialitet

Forskning kring det speciella klimat som finns i storstäder är viktig och resultaten kan bland annat spela en stor roll vid planeringen av nya stadsdelar. Sue Grimmond, professor i urbanklimatologi vid King’s College i London, är ledande inom området och en av de två internationella forskare som nu utnämns till hedersdoktorer vid Naturvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet.

Forskning kring det speciella klimat som finns i storstäder är viktig och resultaten kan bland annat spela en stor roll vid planeringen av nya stadsdelar. Sue Grimmond, professor i urbanklimatologi vid King’s College i London, är ledande inom området och en av de två internationella forskare som nu utnämns till hedersdoktorer vid Göteborgs universitet.
Urbanklimat, det vill säga klimatet i storstäder, varierar betydligt från klimatet på landsbygden. Under klara nätter kan det till exempel vara 5-8 grader varmare i stadens centrum än i omgivningarna, vilket kallas stadens värmeö. Den varma luften stiger i centrum vilket gör att luft sugs in från omgivningarna. I Göteborg innebär det till exempel att luft från trafiklederna i dalgångarna kommer in mot centrum under klara och lugna dagar, vilket i sin tur ökar luftföroreningen i centrum.

Stadsklimatet är också viktigt att ta i beaktande när nya stadsdelar planeras. Här sker ett samspel mellan arkitekter, samhällsplanerare och klimatologer, där forskarna kan ge information om vindförhållanden och hur husen bör placeras för att få ett behagligt vindklimat.
– Det vore värdefullt om vetenskapligt underbyggd kunskap om hur människor uppfattar klimatkomfort vid olika platser kunde få tillämpningar vid planering av Södra Älvstranden och Heden, säger Sven Lindqvist, professor i naturgeografi vid Göteborgs universitet.

Professor Sue Grimmond har en stark anknytning till Göteborgs universitet och Naturvetenskapliga fakulteten, och har under många år samarbetat med forskargrupper vid avdelningen för naturgeografi. Hennes forskning är inriktad på utbytet av värme, luftfuktighet och koldioxid mellan mark och luft. Hon har bland annat medverkat i forskningsprojekt kring stadsklimatet i Göteborg, liksom i ett projekt om luftföroreningssituationen i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou där klimatforskare från Göteborg funnits med.

Sue Grimmond är även ordförande för den internationella organisationen för stadsklimat, IAUC (International Association of Urban Climate) med medlemmar från hela världen. Organisationen är tillsammans med Göteborgs universitet värd för en internationell konferens som äger rum i Göteborg den 12-16 juni. På konferensen möts över 300 forskare från olika discipliner för att diskutera stadsklimat ur olika synvinklar. Sue Grimmond deltar också, och kommer att finnas tillgänglig för pressen.

Professor Bill Davison vid University of Canterbury på Nya Zeeland är fakultetens andra hedersdoktor. Bill Davison är fysiolog med inriktning mot fiskfysiologi, och har de senaste 20 åren forskat kring antarktiska fiskarter och dess anpassningar till ett liv i extrem kyla. I dag anses han vara världsledande inom sitt område. Sedan början av 1990-talet har han samarbetat med forskare från Naturvetenskapliga fakulteten i Göteborg. Vid sex tillfällen har forskare från Zoologiska institutionen deltagit i Bill Davisons forskningsprojekt på Scott Base, den nya zeeländska basen på Antarktis. Inför det internationella polaråret 2007 kommer forskare från Göteborgs universitet att återigen besöka basen.

Kontaktinformation
För mer information

Sue Grimmond
Kontakta Sven Lindqvist, professor i naturgeografi vid Göteborgs universitet
Tel: 031-773 1953, mobiltfn: 0708-391 211 e-post: sven@gvc.gu.se

Sue Grimmond deltar i IAUC-konferensen i Göteborg den 12-16 juni och finns då tillgänglig för media. Kontakta Sven Lindqvist.

Bill Davison
Kontakta Michael Axelsson, professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet
Tel: 031-773 3689, e-post: michael.axelsson@zool.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera