Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2006

Parasit bryter ner tarmens slembarriär för att infektera värden

Den parasit som orsakar amöbadysenteri tar sig in i tarmen genom att utsöndra ett enzym som löser upp tarmens skyddande slemlager. Det visar forskning från Sahlgrenska akademin.

Det är första gången som det blivit klarlagt hur en sjukdomsalstrande organism gör när den penetrerar ett skyddande slemlager. Resultaten presenteras i det senaste numret av den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

Parasiten Entamoeba histolytica är mycket vanlig, men många lever med amöban i sin kropp utan att märka av den. Omkring 500 miljoner människor i världen bär på parasiten och av dem är det en tiondel som får symtom.

Amöban kan infektera tjocktarmen och ge patienten blodig diarré. Om parasiten tar sig vidare in i kroppen kan den bland annat bilda cystor i levern och sjukdomen kan då vara dödlig.

Magsäck och tarm skyddas av ett slemlager som är extra tjockt och tätt i tjocktarmen. Slemmet byggs upp av stora kolhydratrika proteinmolekyler som kallas muciner. Slemskiktet bildar en svårgenomtränglig barriär som normalt inte kan brytas ner, men organismer som orsakar sjukdom i tjocktarmen lyckas ändå ta sig igenom.

I artikeln visas att amöban Entamoeba histolytica utsöndrar specifika proteinspjälkande enzymer som kan klyva sönder mucinet så att nätverket faller sönder.
– Amöbaenzymet klyver sönder mucinet vid en mycket speciell och ovanlig proteinsekvens. Detta gör att amöban kan borra sig ner genom slemlagret som en projektil och infektera de underliggande tarmepitelcellerna, säger forskaren Martin Lidell.

I tredje världen dör uppemot 100 000 människor varje år till följd av komplikationer efter amöbainfektion.
– Vi har fått bättre förståelse för amöbainfektionen och kunskapen ger oss nya möjligheter att utveckla läkemedel som kan förhindra att amöban bryter ner slembarriären och därmed infekterar människan, säger professor Gunnar C.Hansson som leder den mucinbiologiska forskningen vid Sahlgrenska akademin.

Forskningen har bedrivits i samarbete med amöbaexperter i Kanada.

Tidskrift: Proceedings of the National Academy of Sciences USA
Artikelns titel: Entamoeba histolytica cysteine proteases cleave the MUC2 mucin in its C-terminal domain and dissolve the protective colonic mucus gel
Författare: Martin E. Lindell, Darcy M. Moncada, Kris Chadee och Gunnar C. Hansson

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Gunnar C Hansson, institutionen för biomedicin, telefon: 070-949 00 05, 031-773 34 88, e-post: gunnar.hansson@medkem.gu.se
Medicine doktor Martin Lidell, telefon: 031- 773 34 59, e-post: martin.lidell@medkem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera