Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2006

Vad har Polens övergång med kön att göra?

Polen har sedan kommunismens fall 1989 drastiskt förändrats i riktning mot ett mer “västligt” samhälle. Detta har påverkat livets alla områden, inklusive människors identitetsskapande och självförståelse. Vilken betydelse har kön i detta, och hur formas femininitet av Polens strävan mot EU? Vad händer när kommunistiska och katolska normer blandas med dagens västeuropeiska könsideal? Vad räknas som normalt och eftersträvansvärt, och vad stämplas som bakåtsträvande och avvikande? De frågorna ställer Karin S. Lindelöf i en ny avhandling som läggs fram vid Stockholms universitet på fredag.

I sin avhandling undersöker etnologen Karin S. Lindelöf de “sätt att vara kvinna” som är möjliga för ett antal unga, välutbildade storstadskvinnor i Polen i början av 2000-talet. Utifrån intervjuer och fältobservationer analyseras hur dessa kvinnor balanserar mellan tradition och modernitet, mellan sirlighet och jämställdhet i sitt skapande av polsk och europeisk kvinnlighet. Samtidigt visas komplexiteten i övergången från kommunistisk diktatur till kapitalistisk demokrati. Resonemanget om femininitet och normalitet blir avstamp för en diskussion om centrum och periferi, Öst och Väst, Polen och Europa, och i förlängningen frågor om medborgarskap och tillhörighet.

Avhandlingens titel: Om vi nu ska bli som Europa. Könsskapande och normalitet bland unga kvinnor i transitionens Polen.
Disputationen äger rum den 9 juni kl. 13 i hörsal 4, Södra huset, Stockholms universitet.

Mer information:
Karin S. Lindelöf, e-post karin.soderholm.lindelof@sh.se, tfn 070-671 47 48.
Avhandlingen kan beställas via Makadam förlag, www.makadambok.se.

För bild på Karin S Lindelöf, kontakta Maria Sandqvist, Enheten för kommunikation och samverkan, Stockholms universitet, tfn 08-16 13 77, e-post maria.sandqvist@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera