Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2006

Studier av vide med nya tekniker kan effektivisera förädlingen

Med akustiska detektorer och andra snabba tekniker kan forskarna hitta de kloner av vide som har bäst förmåga att klara perioder av torka. Resultaten kan bidra till att effektivisera förädlingen av vide för kommersiellt bruk – vissa videarter (Salix) används som bekant för produktion av biobränsle på odlad mark.

Växter avger stora mängder vatten till atmosfären genom klyvöppningarna, de porer på bladens yta som förser fotosyntesen med koldioxid. Vattenförlusten måste balanseras genom ett upptag av vatten i rötterna och vidare transport upp i växten. I en doktorsavhandling vid SLU i Umeå har Jenny Wikberg studerat vattenbalansen hos framförallt de Salix-arter som används som biobränsle.

Tillväxten begränsas ofta av vattenbrist. I avhandlingsarbetet kartlades kloner av vide från olika geografiska och ekologiska områden när de odlades vid olika vattentillgång. Klonerna visade sig ha mycket skiftande förmåga att motstå torka och att utnyttja vatten effektivt. Förmågan att motstå torka var starkt kopplad till förmågan att motstå luftinträngning i veden, eftersom denna luft blockerar vattentransporten från rötterna. När luften tränger in i veden avges svaga akustiska signaler som kan fångas upp med känsliga detektorer.

Flera faktorer visade sig bidra till effektiv vattenhushållning hos vide, och dessa kunde utvärderas med olika tekniker. Somliga faktorer visade sig vara negativt kopplade till tillväxten när vattentillgången var riklig, men förhoppningen är ändå att man med hjälp av tekniker som dessa ska kunna bidra till att effektivisera förädlingen av vide för kommersiellt bruk.

Fredagen den 9 juni 2006 kl 14.00 försvarar FM Jenny Wikberg, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU i Umeå, och Umeå Plant Science Centre, sin avhandling med titeln Water Relations in Salix with Focus on Drought Responses.

Opponent är docent Martin Weih, institutionen för växtodling, SLU i Uppsala.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Lokal: Sal Björken, SLU i Umeå.

Kontaktinformation
Jenny Wikberg, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU i Umeå, tel 090-786 83 00.

Jenny.Wikberg@genfys.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera