Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2006

Sju nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Lena Rangström, förste intendent vid Livrustkammaren i Stockholm, är en av årets sju hedersdoktorer vid Stockholms universitet. De övriga är kompositören Robert Israel samt professorerna Richard A Falk, Silvana Scarri, Gary W Evans, Robert B Gennis och Roger J Summers.

Kort presentation av årets hedersdoktorer:

Humanistiska fakulteten
Robert Israel är Musical Director vid the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (mest känt som utdelare av Oscars-statyetter) i Los Angeles. Hans musik kan återkommande höras på den ledande amerikanska kanalen för filmkultur, Turner Classic Movies (TCM). Han är en tongivande kraft bakom stumfilmens återkomst som underhållningsform och har som kompositör, dirigent och pianist nykomponerat och bearbetat filmmusik för DVD-utgåvor, bland annat Armas Järnefelts partitur till Mauritz Stillers Sången om den eldröda blomman (1919).

Lena Rangström, intendent vid Livrustkammaren i Stockholm, har producerat flera utställningar och författat många publikationer, utställningskataloger och artiklar rörande vapen- och dräkthistoria, hovliv och ceremoni. För närvarande forskar hon kring svenska kungliga bröllop från 1500-talet och framåt.


Juridiska fakulteten
Richard A. Falk är en av USA:s internationellt mest kända folkrättsjurister och innehavare av Olof Palmeprofessuren 1990-91. Hans analyser av folkrättens relevans för utformning av den nationella politiken har haft stor betydelse för utvecklingen av folkrättsdoktrinen. Bland hans många omfattande vetenskapliga studier märks Vietnamkrigets folkrättsliga aspekter, lagligheten av hot eller bruk av kärnvapen och Kosovo-bombningarnas legitimitet.

Silvana Sciarra är Jean Monnet-professor i arbetsrätt och jämförande arbetsrätt vid universitetet i Florens och Goodhart Visiting Professor of Legal Science vid universitetet i Cambridge. Hon har varit redaktör för flera antologier rörande centrala frågor i europeisk arbetsrätt och deltog tidigt i kretsen av europeiska arbetsrättsforskare som kallade sig Comparative Labour Law Group.


Naturvetenskapliga fakulteten
Robert B. Gennis är professor i biokemi och kemi vid University of Illinois, Urbana-Champaign i USA. Han är en av de främsta forskarna i världen inom området bioenergetik, ett område där man studerar hur enskilda levande celler omsätter energi. Tillsammans med sin forskargrupp har han starkt bidragit till förståelsen av funktionen hos ett antal proteiner som är bundna i cellens membraner och som spelar en central roll i energimetabolismen. Forskningsresultaten har också bidragit till identifiering på molekylär nivå av orsaker till ett stort antal sjukdomar.

Roger J. Summers är professor vid Monash University i Australien. Hans forskning behandlar de adrenerga receptorernas farmakologi och fysiologi i olika vävnader. Han blev 2003 av Vetenskapsrådet tilldelad den så kallade Erlanderprofessuren och arbetade vid Stockholms universitet större delen av läsåret 2003-2004.


Samhällsvetenskapliga fakulteten
Gary W. Evans är professor i design och miljöanalys vid Cornell University i USA. Hans forskning rör främst psykiska och sociala aspekter av den fysiska miljön, till exempel stressforskning och arbetspsykologi. Han har undersökt hur buller, trängsel, luftföroreningar, trafikstockningar och trångboddhet påverkar människors prestationsförmåga och hälsa. Ett annat av hans forskningsområden är barns mentala utveckling i materiellt fattiga boendemiljöer.


Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid Stockholms universitets sedvanliga installations- och promotionshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus fredag den 29 september.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar lämnas av Agneta Paulsson, informatör, mobil 070-696 65 15

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera