Tema

Nytt forskningscentrum för fordons- och trafiksäkerhet

Chalmers och svensk fordonsindustri startar SAFER, ett nytt säkerhetscentrum i företagsklustret Lindholmen Science Park i Göteborg med VINNOVA som huvudfinansiär. Näringsminister Thomas Östros invigde den 7 juni och passade på att lämna positivt besked om Test Site Sweden.

Syftet med SAFER är att ta ett helhetsgrepp på säkerhetsfrågorna och forma ett internationellt nav för forskning om fordonssäkerhet i dagens trafikmiljö. Avancerade kommunikationssystem spelar en nyckelroll.

– Detta är en mycket kraftfull satsning för att behålla och vidareutveckla den svenska, världsledande forskningen och industrin inom fordonssäkerhet. Den globala konkurrensen och efterfrågan på kompetens fordrar stora insatser som görs gemensamt av näringsliv, akademi och staten. Vi är därför glada att få vara en av initiativtagarna till SAFER, säger Per Eriksson, generaldirektör för VINNOVA.

Näringsminister Thomas Östros fick äran att inviga centrumet den 7 juni. Som en första present till SAFER och Göteborg lämnade han också det efterlängtade beskedet att projektet Test Site Sweden definitivt hamnar i Lindholmen Science Park. Riksväg 45 mellan Göteborg och Trollhättan blir därmed den teststräcka i verkligheten för avancerad fordonssäkerhet och informationsteknologi som forskarna och fordonsindustrin hoppats på.

Invigningen skedde på plats i de nya lokalerna. Den fysiska placeringen av SAFER i det växande företagsklustret Lindholmen Science Park är strategisk. Där finns hela Chalmers Campus Lindholmen, flera av partnerföretagen och andra närliggande verksamheter inom området samt IT-Universitetet, som är gemensamt för Chalmers och Göteborgs universitet.

– Det nya forskningscentrumet är ett mycket viktigt tillskott i strävan att skapa ett internationellt nav för säkerhetsforskning och utveckling i Lindholmen Science Park, säger Mats Karlsson, vd för Lindholmen Science Park.

Verksamheten ska vara igång till hösten. Den 1 augusti börjar föreståndaren Anna Nilsson Ehle på allvar.

– Det är oerhört spännande att få chansen att vara med och förverkliga SAFER. Tillsammans med forskarna vill jag jobba för att skapa en öppen, dynamisk och attraktiv miljö här, säger Anna Nilsson Ehle, som tidigare varit verksam inom säkerhetsfrågor på Volvo och vd för vetenskapscentrumet Universeum i Göteborg.

SAFER ska fungera som en plattform med kompetens för helheten – förare, fordon, trafik och infrastruktur. Ambitionen är att växa med ännu fler internationellt ledande forskare, företag och akademiska parter.

Syftet är ytterst att närma sig samhällets noll-vision. Då är ett nödvändigt steg att intressenterna på området samverkar och delar på viktig kunskap, till exempel stora databaser om olyckor.

– För att expandera Volvos traditionellt starka position inom säkerhet i framtidens knivskarpa konkurrens behövs denna kraftsamling – vi behöver kunna ta nya, banbrytande utvecklingssteg baserade på tvärfunktionell kompetens i världsklass. Vi välkomnar SAFER som en möjliggörare! Det säger Ingrid Skogsmo, chef för Volvo Cars Safety Center och aktiv i styrelsen för SAFER.

– Det här samarbetet stöder Saabs filosofi att ligga i topp vad gäller säkra bilar. Mycket av den grundforskning som krävs kan vi göra gemensamt, säger Jan-Åke Jonsson, vd för Saab Automobile.

Aktuell forskning är bland annat hur fordon ska kunna förutse och förebygga olyckor genom att kommunicera med varandra och sin omgivning i nya säkerhetssystem, vilket sätter både IT och föraren i fokus. Det kräver gränsöverskridande forskning från olika discipliner. Centrumet engagerar forskare från skilda delar av Chalmers.

– För Chalmers del förstärks vår redan mycket framgångsrika forskning inom nackskadeforskning och krockskydd och knyts ännu närmare till verksamheten inom data, IT och kommunikationssystem. På så vis både breddar och stärker vi kompetensen, säger Jan-Eric Sundgren, rektor på Chalmers.

Mer om aktuella forskningsområden:

Förebyggande
Avancerade system för att undvika kollisioner finns delvis idag, som låsfria bromsar och andra program som bistår föraren i kritiska situationer för att exempelvis kontrollera styrning och hastighetskontroll. För att ytterligare utveckla denna teknik måste man veta mer om hur föraren reagerar och det krävs därför mer forskning i gränssnittet mellan människa och teknik.
Skyddande
Chalmers forskning har en mycket stark ställning internationellt på detta område, bland annat en världsledande forskning om pisksnärtskador. I nära samarbete med industrin har olika nya skydd utvecklats. En mycket avancerad krockdocka, Bio-Rid, har tagits fram. Trots stora framsteg på detta område under senare år finns det stor potential för att ytterligare utveckla tekniken, till exempel anpassa skyddens kraft efter krockens styrka och passagerarnas storlek.

Uppföljande
Olika system för att snabbt komma i kontakt med omvärlden efter en olycka kan vara livsavgörande. Forskning pågår om hur dessa nödsystem kan utvecklas, som inte bara anger fordonets position utan även meddelar typ av olycka, dess styrka och antal passagerare.

Haveriundersökning
Chalmers driver sedan 2003 en verksamhet med syfte att bygga upp en databank efter trafikolyckor, för att bättre undersöka vilka faktorer som gör att de inträffar och varför skador uppkommer. En haveribil får meddelande av SOS och forskarna kan direkt säkra viktig dokumentation och senare simulera olyckan i dator. Efteråt intervjuas också förare och vittnen av beteendevetare. Databanken används i flera projekt inom Sverige och i EU. Detta underlag är väsentligt för att utveckla bättre ”intelligenta” säkerhetssystem.

Integrering
Såväl i skedet före som efter en olycka kan sensorer och aktiva system användas för att varna och larma. Mer forskning och utveckling behövs för att dessa dyrbara ”intelligenta” system ska kunna samverka och användas för skilda syften.

Fakta om SAFER, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers
Chalmers är värd för den långsiktiga satsningen där akademi, myndigheter och industri samverkar. Vinnova är huvudfinansiär.

Samarbetsparter från akademi, myndigheter och näringsliv satsar vardera en tredjedel, tillsammans ungefär 30 miljoner per år i tio år.

Samtliga parter:
AB Volvo, Autoliv, Chalmers, Ericsson, Epsilon High Tech, Folksam, Fordonskomponentgruppen, Göteborgs universitet, Imego, Lindholmen Science Park, Volvo Cars, Saab Automobile, Scania, Sicomp, SP, Telia Sonera, VINNOVA, VTI, Vägverket.

Ladda ner pressbild här:
http://chalmersnyheter.chalmers.se/bildermedia/bildspel.jsp?article=7335&category=212

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Johan Carlsten, vicerektor för näringslivskontakter, Chalmers
Tel: 031-772 85 26
carlsten@chalmers.se

Lennart Josefson, vicerektor, Chalmers
Tel: 031-772 15 07
lennart.josefson@chalmers.se

Nytt forskningscentrum för fordons- och trafiksäkerhet

 lästid ~ 4 min