Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2006

Askbolagen skapar konfliktfyllda spänningar

Fenomenet askbolag har inte tidigare gjorts till föremål för en särskild undersökning från skatterättligt perspektiv. Ett askbolag definieras i en ny avhandling av Roland Dahlman vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet, som ett indirekt ägt dotter-dotterbolag i tredje land. Ämnet måste sägas ligga i tiden då media uppmärksammat flera fall av så kallat skatteupplägg med utländska askbolag.

I Roland Dahlmans avhandling “Corporate Form and International Taxation of Box Corporations” analyseras och etableras primärt följande kopplingar: helt legitima internationella företagsändamål och sätten att uppnå dessa ändamål som ofta medför att etablering i askbolagsform blir ett nödvändigt led i att uppnå ändamålen för den svenska företagsamheten. Den nära kopplingen mellan aktiebolagsrätt och skatterätt som ömsesidigt beroende av varandra för att uppnå de nödvändiga målen med utländska investeringar. Tillämpningen av askbolagsfenomenet som ett viktigt instrument för legal internationell skatteplanering av svenska koncerner på ständigt mer konkurrensutsatta internationella marknader och speciella skatteproblem förknippade med askbolagen då de synes utmana ett konsekvent, neutralt och icke snedvridet svenskt bolagsskattesystem.

Avhandlingen undersöker också valda reaktioner från det allmännas sida gentemot askbolag genom lagstiftning om CFC (svenskkontrollerat utländsk bolag), ej medge skatteavtalsprivilegiet genom så kallad begränsning av förmånerbestämmelser, informationsgivning från svenska företags sida genom ökade krav på upplysningar om utlandstransaktioner i kontrolluppgifter och deklarationer samt internationellt utbyte av upplysningar och administrativt samarbete med utländska skattemyndigheter.

Avhandlingen analyserar teoretiskt uppkommande spänningar mellan krav på rättssäkerhet baserad mera på form och formalia å ena sidan och ekonomiska realiter mera baserade på substans och innehåll å den andra som väsentliga principfrågor för svensk internationell skattepolitik.

Roland Dahlman är jur. kand. (Stockholms universitet), LL.M. (Harvard Law School), advokat och författare till Dahlman-Fredborg: Internationell beskattning I och II (Norstedts Laghandböcker). Disputationen äger rum den 14 juni klockan 10.00 i hörsal D7, Stockholms universitet, Frescati.

Mer information
Roland Dahlman, tfn 08-164905, e-post roland.dahlman@juridicum.su.se
Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida, www.juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera