Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2006

Äldre riskerar att hamna utanför i informationssamhället

Äldre IT-användare kan ha svårare att hitta den information de söker och behöver därför andra typer av stöd i informationssökningen (navigeringsstöd) än yngre användare. Det hävdar Marie Sjölinder i en ny avhandling vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Användandet av datorer, internet och mobiltelefoner ökar. För att inte hamna utanför informationssamhället krävs både tillgång till och kunskap om ny teknik. I sin avhandling har Marie Sjölinder studerat äldres förutsättningar och behov i informationsrymden.

– Tröskeln för äldre att börja använda datorer och annan teknik är högre eftersom inlärning och utförande av olika uppgifter tar längre tid. Det blir svårare att hantera stora mängder information och att sortera ut just den information som krävs för en specifik uppgift. Lösandet av olika uppgifter påverkas också i varierande grad av åldern, beroende på vilken typ av uppgift det är och i vilken miljö den utförs, säger Marie Sjölinder.

Marie Sjölinder har undersökt hur äldre användare söker information i tre olika digitala informationsmiljöer: ett textbaserat datorgränssnitt, ett visuellt tredimensionellt datorgränssnitt samt ett mobiltelefongränssnitt. I de olika studierna har hon studerat åldersskillnader i användande samt hur den åldersrelaterade förändringen av vår informationsbearbetning påverkar användandet av olika typer av gränssnitt.

– Tredimensionella miljöer kan vara bra för äldre, men de kan också vara svåra att använda. Äldre får behållning av bilder och när verkliga miljöer efterliknas eftersom det ger en större upplevelse för människor som kan ha svårt att lämna sina hem. Å sidan kan dessa miljöer innehålla mycket information med svårhanterad navigering och interaktion, säger hon.

Idag utförs en rad olika uppgifter med hjälp av datorer och ny teknik, en del enkla och rutinmässiga, medan andra kräver att information från olika källor sammanställs.

– Vid högre ålder blir det svårare att hantera och bearbeta information. Äldre som söker bland stora mängder information måste få ha bra stöd och navigeringshjälp. För att kunna anpassa hjälpfunktioner och stöd som är lämpade för äldre användare krävs det kunskap om i vilka situationer och för vilka uppgifter behovet av dessa är som störst – situtationer som kan vara speciellt svåra för äldre användare är till exempel då informationsrymden eller sökresultaten är omfattande eller då information från flera källor ska integreras, säger Marie Sjölinder.

Marie Sjölinders avhandling lades fram vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet den 1 juni 2006.

Kontaktinformation
Marie Sjölinder, tfn 08-633 15 96, mobil 070-485 49 54, e-post marie@sics.se
Maria Erlandsson, pressekreterare, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera