Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2006

Insatser för arbetslösa ungdomar utvärderade

Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar i åldrarna 20 till 24 år leder till att de hittar arbeten fortare än både yngre och äldre ungdomar. Kommunala ungdomsprogram leder till jobb i mindre utsträckning än arbetsförmedlingens program. Det visar en ny rapport från IFAU.

Arbetsförmedlingarna arbetar på olika sätt med arbetslösa ungdomar i de tre grupperna 18-19 år, 20-24 år och 25 år eller äldre. I rapporten visar vi att arbetet med 20-24-åringar leder till jobb snabbare än arbetet med både de yngre och de äldre.

Ungdomarna hittar jobb innan program
Arbetslösa i åldrarna 20-24 placeras i mycket hög utsträckning i program efter ungefär 100 dagar. Arbetet med 20-24 åringar leder till fler jobb under de första 120 dagarna – på lång sikt finner vi inga skillnader. Det tyder på att de positiva effekterna beror på intensifierat jobbsökande innan programmen sätts in. Det kan bero på att 20-24 åringar söker jobb mer intensivt för att undvika att placeras i programmen eller på att de är prioriterade på förmedlingarna.

Färre i jobb efter kommunala program
Effekten av olika program jämförs också. Vi finner att det kommunala programmet Ungdomsgarantin (för 20-24-åringar) leder till att fler börjar studera men att färre blir sysselsatta än efter arbetsförmedlingarnas program. Det gäller på både kort och lång sikt (efter 2 år). När det gäller arbetsförmedlingens program ser vi som förväntat att arbetspraktik leder till att fler får jobb än vad arbetsmarknadsutbildning gör. Det gäller dock endast på kort sikt, på lång sikt är resultaten mer positiva för arbetsmarknadsutbildningen.

Alla ungdomar som skrivits in vid arbetsförmedlingen 1999-2003 undersöks
Arbetslösa som är födda samma år men vid olika tider på året (och därför hamnar i olika ålderskategorier vid förmedlingarna) jämförs med varandra. Dessutom jämförs arbetslösa 20-24 åringar som har liknande bakgrund men placeras i olika typer av åtgärder. I datamaterialet ingår alla ungdomar som skrivits in vid arbetsförmedlingen mellan 1999 och 2003.

IFAU-rapport 2006:5 “(Hur) hjälps ungdomar av arbetsmarknadspolitiska program för unga?” är skriven av Anders Forslund och Oskar Nordström Skans, IFAU.

Kontaktinformation
Om du vill veta mer kontakta Anders tel: 018-471 70 76,
e-post: anders.forslund@ifau.uu.se eller Oskar tel: 018-471 70 79, e-post: oskar.nordstrom_skans@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera