Tema

Stöd för nytänkande forskning

Mistra utlyser stöd till nyskapande forskningsprojekt. Det sker via Mistras så kallade idéstöd. Detta stöd ger forskare möjlighet att undersöka nya, oprövade, idéer för att lösa miljöproblem.

Ett idéstödsprojekt ska ha starka inslag av djärvhet, originalitet och kreativitet. Forskningen ska vara upptäckande, nytänkande och/eller omprövande. Forskningen kan också utmana eller ifrågasätta etablerade synsätt.

Ansökningar från alla forskningsområden och discipliner välkomnas. Mistra ser gärna en ökad andel ansökningar från samhällsvetenskap och humaniora.

Idéstödet har tillkommit som ett komplement till Mistras vanliga forskningsprogram. Här uppmuntras alltså originaliteten samtidigt som risktagandet är lite större.

Intresset för Mistras idéstöd 2005 var rekordstort. Totalt inkom drygt 150 ansökningar. Av dessa valdes 15 ut av en internationell beredningsgrupp till andra steget i ansökningsprocessen. Den 31 mars 2006 beslutade styrelsen att bevilja anslag till sex av dessa projekt.

Sista ansökningsdag är 2006-09-15.

Kontaktinformation
Marie Uhrwing
Programansvarig
E-mail: marie.uhrwing@mistra.org
Tel: 08-791 10 25

Anna-Karin Engvall
Kommunikationsansvarig
E-mail: annakarin.engvall@mistra.org
Tel: 08-791 10 27

Stöd för nytänkande forskning

 lästid ~ 1 min