Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2006

Handelsstudent vill utveckla samordningen mellan biståndsorganisationer

Lisa Sjöblom har utsetts till 2006 års GELS-stipendiat av Handelshögskolans i Stockholm rektor Lars Bergman. Lisa Sjöblom tilldelas GELS-stipendiet på 40,000 kr för att ta fram en struktur för samverkan mellan biståndsorganisationer i Tanzania, något som är mycket efterfrågat av såväl givar- som mottagarorganisationer.

Gun och Einar Larssons stiftelse (GELS) bildades 1999 efter en donation till HHS och GELS-stipendiet delas sedan dess ut årligen. Syftet med stipendiet är att främja stipendiaternas personliga utveckling genom att stödja ett utlandsprojekt som komplement till studierna på Handelshögskolan.

Årets stipendium på 40,000 kr tilldelas Lisa Sjöblom för projektet “Ökad samordning i utvecklingssamarbetet”. Inom ramen för projektet kommer Lisa att, i samarbete med svenska, ideella organisationer, genomföra en fältstudie i Tanzania. Hon kommer att kartlägga vilka givare som är involverade i organisationernas tanzaniska partnerorganisationer och ta fram metoder för samverkan mellan givarna. Samverkan minskar risken för korruption och är därför en mycket aktuell fråga i biståndssammanhang. En ökad kontaktyta mellan olika biståndsorganisationer kan också möjliggöra delad finansiering av angelägna projekt och en harmonisering av utvärderingen av biståndsprojekt.

– Jag är oerhört hedrad och stolt över att ha blivit tilldelad GELS-stipendiet, säger Lisa Sjöblom. Många svenska organisationer vill samarbeta med andra givare som stödjer deras mottagarpartners i Tanzania, men ofta finns varken tid eller resurser för att bygga upp dessa strukturer. Det vill jag hjälpa till med.

Rektor Lars Bergman framhåller att stipendiet fyller en viktig funktion på Handelshögskolan eftersom det utgör en möjlighet för stipendiaterna att praktiskt tillämpa kunskaper som förvärvats under utbildningen vid skolan.

– Lisa Sjöbloms projekt visar på bredden av vad Handelshögskolans utbildning kan användas till. Det har som vanligt varit svårt att utse en stipendiat eftersom ansökningarna till GELS-stipendiet genomgående håller mycket hög kvalitet. Det som fällde avgörandet var Lisas nydanande och gränsöverskridande projekt i kombination med hennes tidigare enastående studie- och arbetsmeriter. Hennes projekt är ett också utmärkt exempel på det starka engagemang för bredare samhällsfrågor som finns bland våra studenter och som förtjänar att stödjas, säger Lars Bergman.

– För mig utgör stipendiet ett stort kliv på den karriärsbana som jag drömmer om, säger Lisa Sjöblom. Stipendiet är utöver projektet en inträdesbiljett till GELS Alumni. Jag tror att jag genom GELS-stipendiet kommer att få inspiration och kunskap på ett sätt som är en ovärderlig hjälp på vägen till mitt mål – att en dag få arbeta i ett sammanhang som bidrar till global utveckling och fattigdomsminskning.

Kontaktinformation
För mer information om GELS-stipendiet 2006 kontakta:

Lars Bergman, Rektor Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 90 00
E-post: lars.bergman@hhs.se

Lisa Sjöblom, 2006 års GELS-stipendiat
Tel: 0733-722 358
E-post: 19575@student.hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera