Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2006

Svenskt-danskt samarbete lönade sig:Populärvetenskaplig världskonferens till Öresund

Danmark och Sverige kommer gemensamt att stå som värdar när den 10:e PCSTkonferensen går av stapeln våren 2008. Det är inte bara första gången som en konferens äger rum i Norden utan också första gången som den genomförs i samarbetet mellan två länder.

Bakom ansökan står det svenska Vetenskapsrådet, Dansk naturvetenskapsförmedling samt Malmö högskola, Lunds universitetet, Köpenhamns universitet och Öresunds universitetet.

PCST står för Public Communication of Science and Technology och är ett världs-omspännande nätverk av forskningskommunikatörer. PCST består av forskare, veten-skapsjournalister, informatörer, bibliotekarier och andra som arbetar med att sprida forskningsinformation.

Nätverket ska stimulera till dialog om hur man arbetar med forskningskommunikation och ett verktyg är de internationella konferenserna.

Det är alltså första gången som konferensen hålls i Skandinavien och huvudsyftet är att stärka dialogen mellan forskarsamhället och övriga samhället.

– Eftersom konferensen kommer hit kan vi nu lyfta fram det skandinaviska perspektivet på många frågor, som annars mest får ett anglosaxiskt perspektiv i de internationella diskussionerna, bland annat forskningsfinansiering. Där har de skandinaviska länderna en speciell situation, eftersom en mycket större del av forskningen är finansierad av skattemedel här jämfört med andra länder. Sedan har de skandinaviska länderna mycket att lära av andra länder när det gäller till exempel alumniverksamhet, säger Jasper Steen Winkel, kommunikationschef vid Köpenhamns universitet.

Liksom bron bygger ihop Sverige och Danmark vill arrangörerna att konferensen ska fungera som en brygga mellan forskare och allmänhet.

– Brobyggandet kan också användas som en metafor för att överbrygga skillnaden mellan olika forskardiscipliner, mellan nord och syd, mellan fattig och rik, mellan kunskap som finns och kunskap som behövs, menar Lena Wollin, informationschef vid Vetenskapsrådet som samordnat ansökan.

Det är också första gången som konferensen arrangeras över nationsgränserna.

– Detta visar att lärosätenas samarbete över gränserna i öresundsregionen gör oss mer attraktiva för internationella evenemang och konferenser, säger Bengt Streijffert, sekretariatschef för Öresundsuniversitetet. Nöjd är man också på den svenska sidan:

– Vi är glada och hedrade att få hit konferensen. Detta visar vilken styrka och kvalitet som finns i ett samarbetsprojekt som Öresundsuniversitetet. Eftersom kommunikation och samarbeten med omvärlden dessutom är viktiga hörnstenar i vårt arbete så ser vi särskilt fram emot att få husera just den här konferensen, säger Lennart Olausson, rektor vid Malmö högskola, och Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet, i ett gemensamt uttalande.

Årets PCST-konferens hölls i Korea, 17-20 maj 2006. Huvudtemat var “Scientific Culture for
Global Citizenship”.

För mer information om nätverket: http://www.pcstnetwork.org/

Öresundsuniversitetet är ett samlande namn på fjorton universitet i Öresundsregionen och beteckningen för allt det samarbete över Öresund som skapas mellan dessa universitet.

Mer information finns på: http://www.uni.oresund.org/sw1528.asp

Kontaktinformation
Ytterligare information och kommentarer:
Lena Wollin, informationschef, Vetenskapsrådet, tfn 08-546 442 79, mobil 0733-66 62 18,
e-post: lena.wollin@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera