Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2006

Hyresgästers rättigheter måste stärkas i kampen mot fattigdomen

För att förbättra boendevillkoren i slumområden och oplanerade bosättningar i Afrika satsar FN-organ, biståndsgivare och statlig bostadspolitik på projekt där de boende själva ska organisera sig och rusta upp sina områden. Tanken är att de boende har ett eget intresse av att delta i projekten. Verkligheten är dock mer komplicerad än så, visar Jenny Cadstedts avhandling i kulturgeografi.

En stor andel av de boende i Afrikas städer är hyresgäster som hyr rum i ett hus av en privat hyresvärd som ofta själv bor i huset. Hyresgästerna är beroende av hyresvärdens villkor och kan tvingas flytta om inte hyresvärden vill hyra ut till dem längre. Därmed är det inte givet att hyresgäster vill delta i upprustningsprojekt som dessutom medför en risk för höjd hyra. Det är temat för Jenny Cadstedts avhandling i kulturgeografi som läggs fram den 8 juni vid Stockholms universitet.

Avhandlingen bygger på intervjuer med hyresgäster, hyresvärdar och bostadsägare i Tanzanias näst största stad Mwanza. Resultaten från dessa jämförs med tanzanisk och internationell bostadspolicy och urban planering. Flertalet av hyresgästerna i studien har små och oregelbundna inkomster vilket gör det svårt att betala hyran. Det får många hyresvärdar att ställa hårda villkor för att hyra ut. Hyresgästföreningen är svag i Tanzania och hyresgäster som hyr av privatpersoner har få möjligheter att hävda sina intressen.

− Bostadspolicys och stadsplanering i Tanzania och internationellt fokuserar på att invånarna själva ska engagera sig i att förbättra bostadssituationen i städerna. Det innebär att åtgärderna främst vänder sig till husägare och inte till det stora antal människor som hyr rum i hus ägda av privatpersoner. Att involvera medborgare i policyimplementering och i utvecklingsprojekt antas öka chanserna för demokrati men då måste man också ta hänsyn till att olika grupper har olika intressen och där har det betydelse om man hyr eller äger bostaden, säger Jenny Cadstedt.

Jenny Cadstedt ingår i ett nybildat nätverk av forskare vid Stockholms universitet och Lunds universitet som bidrar med underlag och diskussionsinlägg till FN:s High Level Commission on Legal Empowerment of the Poor. Kommissionen leds av USA förra utrikesminister Madeleine Albright och den peruanske ekonomen Hernando de Soto och syftar till att stärka fattiga människors rättigheter. Hyresgästers rättigheter är en viktig del i detta arbete. Förre finansministern Allan Larsson, som är Sverige representant i kommissionen, ser Jenny Cadstedts avhandling om hyresgäster i Mwanza, Tanzania, som ett bidrag till detta arbete.


Avhandlingens titel: Influence and Invisibility, tenants in housing provision in Mwanza City, Tanzania.

Kontaktinformation
Mer information:
Jenny Cadstedt, doktorand, tfn 08-16 48 62, mobil 073-3791196, e-post jenny.cadstedt@humangeo.su.se

För bilder eller avhandlingen:
Maria Erlandsson, pressekretare, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera