Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2006

Ny snabb metod för beräkning av aktieobligationers pris och risk

En ny och snabbare metod för beräkning av aktieobligationers pris och risk kan ge bankerna fördelar. Den möjliggör att en stor portfölj av dessa värdepapper kan prissättas och riskhanteras så snabbt att den underliggande aktiens pris inte hinner förändras.Detta resultat utgör en del av en doktorsavhandling i nationalekonomi som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 2 juni.

De senaste åren har så kallade aktieobligationer som garanterar återbetalning av det satsade beloppet blivit en mycket populär sparform. Avkastningen utöver den garanterade är ofta komplicerad att beräkna och beror på aktiepriset vid ett flertal tidpunkter under obligationens ofta mångåriga löptid. Med existerande beräkningsmetoder kan dess teoretiska pris ta så lång tid att beräkna på en dator att det underliggande aktiepriset hunnit ändra sig markant innan svaret blir tillgängligt. Detta innebär en försämrad riskhantering, vilket kan undvikas genom användning av metoden som presenteras i avhandlingen.

Utöver prissättning av aktieobligationer utvecklar avhandlingen matematiska metoder för värdering av en typ av flexibla leveranskontrakt för el och råvaror. Bättre förståelse för hur komplexiteten i råvarans prisdynamik och flexibiliteten i leveransvillkoren påverkar värdet av kontraktet kan leda till fler skräddarsydda leveransavtal för framför allt storkunder.

Utvecklingen av strukturerade finansiella produkter och matematiska verktyg för att beräkna deras priser och risker har formligen exploderat de senaste femton åren.

– Många av de matematiska redskap som används och utvecklas i avhandlingen tillämpas eller är tillämpbara inom andra vetenskaps- och teknikområden som värmeledningsteori och automatisk styrning av rymdfarkoster, säger författaren Mats Kjaer.

Tid för disputation: fredagen den 2 juni kl. 10
Plats: sal D33, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Avhandlingens titel: “Pricing of Some Path-Dependent Options on Equities and Commodoties”

Kontaktinformation
Avhandlingens författare: Mats Kjaer
031-773 2641, mobil 0706-161614
mats.kjaer@economics.gu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera