Tema

Ny modell för att beskriva havsströmmar

Nordvästra Europas milda klimat beror delvis på Golfströmmens inverkan. Ofta hävdas att Golfströmmen är beroende av det djupvatten som bildas i Arktis och Nordatlanten. I en avhandling från Göteborgs universitet beskriver Olof Dahl en modell för strömning i havet längs kusterna; en modell som motsäger denna teori.

Strömning i havet sker till stor del nära kusterna. Dessa kustströmmar är viktiga för klimatet och miljön eftersom de bland annat transporterar värme, salt, miljögifter och fiskyngel. Dagens klimatmodeller beskriver inte helt korrekt hur kustströmmar uppträder och det är därför viktigt att hitta andra sätt att försöka förstå hur de fungerar. I sin avhandling presenterar Olof Dahl teorier och datorsimuleringar av kustströmmarnas egenskaper.

I många av dagens modeller av kustströmmar är havsbotten flat och kusterna utgörs av vertikala väggar, eftersom det vid första anblick ger ett enklare matematiskt problem att lösa. Olof Dahl visar i sin avhandling att om beräkningarna istället genomförs med lutande havsbotten försvinner grundläggande matematiska svårigheter. En modell med lutande havsbotten tillåter också att havsströmmar bevarar sin transport även om vattnets densitet varierar, något som försvåras om botten är flat.

En konsekvens av teorin är att Nordatlantiska strömmen (den förlängning av Golfströmmen som anses värma upp nordvästra Europa) inte är beroende av att det bildas tungt djuphavsvatten i Arktis och Nordatlanten, vilket ofta annars hävdas. Det skulle innebära att vi kan räkna med ett milt klimat i nordvästra Europa, även om djupvattenbildningen skulle upphöra på grund av klimatförändringar. För att stoppa Nordatlantiska strömmen skulle man behöva ta bort densitetsskillnaden mellan strömmen och det omgivande vattnet (Nordatlantiska strömmen är nämligen lättare än omgivande vatten), till exempel genom att det omgivande vattnet blev sötare.

Avhandlingen beskriver också hur en kustström sprider sig längst kusten i en sluten havsbassäng, till exempel Östersjön. Olof Dahl visar också hur strömmen har lättare för att gå moturs runt bassängen än medurs.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Olof Dahl
Institutionen för geovetenskaper
Tel: 031-773 2866, 0702-43 52 07
E-post: olda@oce.gu.se

Handledare: Professor emeritus Gösta Walin,
E-post: gowa@oce.gu.se

Avhandlingen har titeln: ”Coastally Trapped Waves and Currents”
Disputationen äger rum: Onsdagen den 31 maj 2006, kl 10.15 i hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg

Ny modell för att beskriva havsströmmar

 lästid ~ 2 min