Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2006

Fattigdom på den politiska agendan – fattiga och klienter i Norge har organiserat sig

Fattighuset, en organisation för fattiga och klienter i Oslo, startade för 12 år sedan. Därefter har fattigdomen i det norska välfärdssamhället blivit synlig som ett socialt problem. Att avskaffa fattigdomen är satt på den politiska agendan. Detta visar Sissel Seim i sin avhandling, som hon försvarar vid Göteborg universitet den 9 juni 2006.

Fattiga och klienter har de senaste åren varit aktiva deltagare i den offentliga debatten. I sin avhandling diskuterar Sissel Seim hur självorganisering i Fattighuset och i andra organisationer för utslagna grupper har bidragit till detta synliggörande. Organisationerna har i ökande grad accepterats som legitima representanter för sina grupperingar. Att dessa grupper har blivit synliga och accepterade har dock hittills inte lett till bättre levnadsvillkor. Därför kan man ifrågasätta deras roll i den politiska processen.

Sissel Seim har som aktionsforskare följt organisationen Fattighuset och hon har också gjort en studie av medieuppmärksamheten om fattigdom i Norge. Initiativ, mobilisering och betydelse av Fattighuset är huvudteman i avhandlingen. Fattighuset är fortfarande en liten organisation med 150 medlemmar. Det har visat sig svårt att mobilisera ett stort antal deltagare. Ett fåtal aktiva deltagare har hållit organisationen i liv. Fattighuset ingår nu i ett större fält av självorganisering bland utslagna grupper. Sissel Seim diskuterar i avhandlingen betydelsen av att fattiga och utslagna grupper får möjlighet att utöva aktivt medborgarskap och organisera sig för att främja sina egna intressen.

Avhandlingens titel: Egenorganisering blant fattige. En studie av initiativ, mobilisering og betydning av Fattighuset
Fakultetsopponentens namn: Fil. dr Anna Meeuwisse, Lund
Tid och plats för disputation: Fredagen den 9 juni 2006, kl. 10.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Sissel Seim, tel. +47 22 453513(bost.), +47 22 374379(arb.)
sissel.seim@oks.hio.no

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera