Tema

Arbetslös under ”arbetslöshetskrisen” eller sjukskriven under ”sjukfrånvarokrisen”?

Vem hade bäst förutsättningar att komma tillbaka?Årets andra nummer av Framtider 2/2006 tar uppresultat från Socialstyrelsens Social rapport 2006, om arbetets stormiga 1990-tal med kris, återhämtning och explosionsartad sjukfrånvaro.

• Läs även om historia – med sikte mot framtiden, staten och den privata försäkringen, tillväxt och välfärd i en globaliserad värld, sociologin och framtiden, att förstå samhällsförändring genom att analysera stabilitet.

•Recensioner och notiser.


Framtider ges ut av Institutet för Framtidsstudier och utkommer med fyra nummer per år.
I varje nummer kombineras specialteman med en bred bevakning av svenska och internationella framtidsfrågor.


Framtider finns även som PDF-fil på hemsidan
www.framtidsstudier.se

Kontaktinformation
Institutet för Framtidsstudier
Tel: +46 8 402 12 00 ● Fax: +46 8 24 50 14 ● E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm ● Drottninggatan 33, 4 tr. ● www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Arbetslös under ”arbetslöshetskrisen” eller sjukskriven under ”sjukfrånvarokrisen”?

 lästid ~ <1 min