Tema

Forskare nyanserar debatten:Östersjön – hot och hopp

Larmrapporterna om Östersjön har duggat tätt de senaste åren och många anser att övergödningen är det största problemet. Går det att rädda Östersjön och hur ska det ske? Forskarnas åsikter går isär. Några menar att man ska satsa på att få bort fosforn, andra att man ska koncentrera sig på kväverening, medan ytterligare andra anser att man ska reducera både fosfor och kväve. Några menar att cyanobakterierna är det främsta hotet och att ingenjörskonst är räddningen. Men är det verkligen antingen eller? Behövs det kanske en mer nyanserad och helare bild av hur Östersjön ska räddas? I Formas nya pocketbok Östersjön – hot och hopp samsas forskare med vitt skilda åsikter sida vid sida, och komplexiteten i frågan är tydlig.

Kom och träffa flera av bokens medverkande forskare och lyssna på deras synvinklar på en pressträff måndagen den 29 maj.

Datum: Måndagen den 29 maj klockan 12-13.30
Plats: Forskningsrådet Formas, Kungsbron 21 i Stockholm, Plan 9.

OBS VI HAR FLYTTAT TILL NYA LOKALER!

Program:

12.00 Lunchsmörgås.

12.15 Formas huvudsekreterare Lisa Sennerby Forsse hälsar välkomna.

12.20 Vetenskapsjournalisten Monika Starendal leder dagens diskussion.

12.25 Kort presentation av deltagande forskares olika synvinklar

12.45 Frågestund


Deltagande forskare är:

Thomas Andrén, kvartärgeolog, Stockholms universitet

Barbro Ulén, Institutionen för vattenvårdslära vid Sveriges lantbruksuniversitet

Fredrik Wulff, Institutionen för systemekologi vid Stockholms universitet

Anders Stigebrandt, Institutionen för ocenaografi vid Göteborgs universitet

Wilhelm Granéli, Ekologiska institutionen vid Lunds universitet


Ulf Larsson, Institutionen för systemekologi vid Stockholms universitet

Mikael Hildén, SYKE, Finlands miljöcentral

OSA senast 2006-05-25 för att kunna planera antalet lunchsmörgåsar.

Kontaktinformation
Pocketboken Östersjön- hot och hopp ges ut av Formas förlag och kostar 51 kronor inkl moms. Boken kan beställas från Liber Distribution, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550 eller från Formas webbshop www.formas.se. Recensionsexemplar att beställas från Maria Guminski, maria.guminski@formas.se, tel 08-775 4008.

För mer information kontakta:

Birgitta Johansson, 08-775 40 03, birgitta.johansson@formas.se
Emilie von Essen, 08-775 40 38, emilie.von.essen@formas.se

Forskare nyanserar debatten:Östersjön – hot och hopp

 lästid ~ 1 min