Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2006

Pressinbjudan:Internationellt symposium om Grupp A-streptokocker

Grupp A-streptokocker, GAS, är farliga bakterier. De orsakar många olika infektioner, bland annat halsfluss och kronisk reumatisk feber. De allvarligaste tillstånden är en hudinfektion som går på djupet och förstör köttet, samt toxisk chock som kan leda till döden. Det är dessa tillstånd som gjort att streptokockerna kallats “köttätande mördarbakterier.”

En grupp forskare vid Lunds universitet har lett ett stort EU-projekt kallat Strep-EURO. Inom ramarna för detta projekt har man samlat rapporter om alla fall av GAS-infektioner i de deltagande länderna och undersökt de olika bakteriestammarnas proteiner, toxiner, resistensmönster m m.
Resultatet av detta projekt, och hur man ska gå vidare, diskuteras nu vid ett symposium i Lund den 22-23 maj. Arrangemanget har väckt stort intresse, eftersom GAS-bakterierna ger både stora mänskliga lidanden och stora kostnader för samhället. Det visar sig också vara svårt att ta fram vacciner mot dessa bakterier, eftersom de har en förmåga att ändra sig mycket snabbt och utveckla sig till olika typer.
Vid symposiet deltar forskare från bl a USA, Australien och flera europeiska länder som talare. En representant för en patientförening (modern till en pojke som dött i en GAS-infektion) kommer också att delta.
Symposiet äger rum i Universitetssjukhusets aula i Lund och börjar kl 9.30 den 22 maj. Aftab Jasir, en av ledarna för Strep-EURO, ger en översikt över projektet kl 10. Hon och projektets andre ledare Claes Schalén kommer att vara tillgängliga för media under lunchen kl 12.20-13 samt kaffepausen 15.10-15.30 (någon av konferensvärdinnorna kan förmedla kontakten!)

Claes Schalén och Aftab Jasir nås på 046-17 32 84-86 samt 0735-31 05 28 (Aftab Jasir) och 0735-26 23 79 (Claes Schalén). Symposieprogrammet finns på www.strep-euro.lu.se/ och en bakgrundsartikel kan läsas på www3.lu.se/info/lumPDF/lum_2006_03.pdf, se sista sidan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera