Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 maj 2006

Normer och könsroller styr vår syn på alkohol- och drogkonsumtion

I en ny avhandling vid Stockholms universitet hävdar sociologen Alexandra Bogren att människors och myndigheters uppfattning av alkohol- och drogkonsumtion präglas av stereotypa bilder av varför vi berusar oss och hur män respektive kvinnor reagerar på rusmedel. – Min undersökning kan hjälpa oss att förstå varför ungdomar och kvinnor utsätts för en hårdare social kontroll när det gäller deras konsumtion av alkohol och till viss del även droger, säger hon.

Mot bakgrund av de pågående förändringarna i både den svenska och den internationella rusmedelskulturen har Alexandra Bogren studerat svensk och till viss del även internationell rusmedelskultur genom att i fyra olika studier fokusera på de socialpolitiskt viktigaste grupperna – ungdomar och kvinnor.

En av studierna handlar om den svenska officiella drogpolitiska linjen. Utifrån texter riktade till tonårsföräldrar har hon granskat synen på ungdomar och deras konsumtion av alkohol och droger. Som motbild har hon, genom att besöka chattsidan P.S. Forum, även studerat hur ungdomarna själva ser på alkoholkonsumtion och berusning.

– Informationskampanjerna missar målet när de utgår ifrån att de enda skälen till att människor använder alkohol och droger är att de vill uppnå en inre lättnad och befrielse från det som är jobbigt. Mina studier av den officiella bilden och av ungdomars syn visar att denna ensidighet innebär en risk för att många inte känner sig berörda. De anledningar som ungdomar själva uppger till att de berusar sig är mer mångfacetterade än så. Många talar till exempel om att de dricker för att vara sociala och för att det är ett äventyr, säger Alexandra Bogren.

Alexandra Bogrens två andra studier är inriktade på genus och sexualitet i relation till rusmedel.

– Det finns föreställningar om att de som har druckit är mer lättflirtade eller inte kan kontrollera sitt sexuella begär. Dessa föreställningar hänger samman med våra uppfattningar om kön – de som antas vara mer lättflirtade efter ett par drinkar är i regel kvinnor, medan de som inte kan kontrollera sin sexdrift är män, säger Alexandra Bogren.

Alexandra Bogren disputerar fredagen den 19 maj med avhandlingen Female Licentiousness versus Male Esacpe? Essays on Intoxicating Substance Use, Sexuality and Gender (Kvinnlig lössläppthet kontra manlig flykt? Fyra essäer om rusmedelsbruk, sexualitet och genus).

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Alexandra Bogren, doktorand Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-674 72 95, mobil 073-975 52 52 eller e-post: alexandra.bogren@sociology.su.se

För bilder eller avhandlingen kontakta:
Maria Erlandsson, pressekreterare, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera