Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2006

Yrke, status och genus

Vad är yrkesstatus?, Hur rangordnas yrken avseende status?, Vad betyder genus för yrkens status? Det är väsentliga frågor som diskuteras och besvaras i Ylva Ulfsdotter Erikssons avhandling Yrke, status och genus – en sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad.

Med hjälp av olika empiriska material, enkätstudie, fokusgrupper samt dokumentanalys, belyses relationen mellan yrkesstatus och genus. Till grund för studien ligger främst en enkätundersökning vari i Sverige boende personer bl.a. ombads ange hur de uppfattade yrken avseende vilken status de har i samhället. Enkätstudien resulterade i en rangordning av 100 yrken.
Läkare, forskare, veterinär och civilingenjörer är exempel på yrken som uppfattades ha hög status. Låg status uppfattas i yrken som snabbköpskassörska, vårdbiträde, vägarbetare och väktare.
Den rangordning som skapats överensstämmer med tidigare utförda studier. Uppfattningar om yrkesstatus är ett stabilt fenomen i samhället. Det är små variationer mellan olika grupper i samhället, kvinnor och män samt människor ifrån olika socioekonomiska klasser delar i stort sett uppfattning om yrkesstatus. Däremot är det några yrken som man anser borde ha högre status – bland dem sjuksköterska, polis och barnskötare.
Inkomst- och utbildningsnivå har stor betydelse för yrkesstatus. Andelen kvinnor har negativ påverkan på yrkesstatus, men bara i yrken som rangordnas högt. Andra aspekter av yrken som antas ge status är makt och inflytande i samhället, offentlighet och kändisskap. Fysiskt slitsamma arbetsförhållanden och låg lön fungerar däremot som tecken på låg status.
Arbetsmarknadsstyrelsens yrkesbeskrivningar ser olika ut beroende på om yrket har hög eller låg status i samhället, däremot är det mindre skillnader avseende om yrket är kvinno- eller mansdominerat.

Avhandlingens titel: Yrke, status och genus – en sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad
Fakultetsopponentens namn: Docent Hanna Westberg, Stockholm
Tid och plats för disputation: Fredagen den 2 juni 2006, kl. 10.15, Hörsal Husaren,
Pilgatan 19A, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Ylva Ulfsdotter Eriksson, tel. 031-129439(bost.), 031-773 4787(arb.)
e-post:.ylva.ulfsdotter_eriksson@sociology.gu.se
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera