Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2006

Terapi mer effektivt än läkemedel mot social fobi

Tre veckors gruppbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) är lika effektiv mot social fobi som ett års behandling med "antidepressiva" läkemedel, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Men bäst fungerar individuell behandling.

Omkring 13 procent av svenskarna lider av social fobi. Vanliga symtom är rädsla för uppmärksamhet och att bli bedömd eller avvisad i sociala sammanhang, vilket leder till undvikande av sådana situationer. Social fobi kan vara väldigt handikappande både privat och i yrkeslivet och måste behandlas för att inte bli kronisk.

Ewa Mörtberg har undersökt effekterna av en tre veckor lång gruppbehandling med KBT av patienter med social fobi och jämfört resultaten med effekterna av både individuell kognitiv psykoterapi och behandling med SSRI-läkemedel administrerad i rutinpsykiatrisk verksamhet.

– Det mest förvånande i studien var att den individuella behandlingen var bättre än behandlingen i grupp. Det har vanligen antagits att gruppbehandling är bättre, men det här är den fjärde studien hittills som visar på motsatt resultat, säger Ewa Mörtberg.

Effekterna av den tre veckor långa gruppbehandlingen visade sig kvarstå, eller i vissa fall till och med ha ökat, vid en uppföljning ett år efter avslutad behandling. Och gruppbehandlingen var lika effektiv som ett års behandling med läkemedel.

– Kanske kan man förbättra den kognitiva beteendeterapeutiska gruppbehandlingen genom att ytterligare individualisera behandlingen, säger Ewa Mörtberg.

I Ewa Mörtbergs studie undersöktes även om personer med social fobi hade specifika personlighetsmönster samt om dysfunktionella mönster förändrades efter behandlingen. Slutsatsen blev att de som lider av social fobi har hög “harm avoidance”, alltså är ängsliga, rädda och hämmade inför nya saker. Behandlingen av dessa var inte lika framgångsrik som hos personer med lägre “harm avoidance”, och Ewa Mörtberg menar att detta kan vara ett sätt att på ett tidigt stadium se vilka personer som behöver mer behandling för att ta sig ur sin sociala fobi.

Avhandling: “Treatment of social phobia – development of a method and comparison of treatments” vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.


Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Ewa Mörtberg, medicine doktor, legitimerad psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, tfn 08-672 24 32, 070-883 17 43, e-post eva.mortberg@sll.se.

Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08-524 838 95,
070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera