Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2006

“Osynligt” stöd viktigt för anhöriga som vårdar närstående i hemmet

Anhöriga som vårdar äldre närstående i hemmet behöver inte bara samhällets hjälp i form av utrustning och ekonomisk ersättning. Minst lika viktigt är det "osynliga" stödet – att det finns en bra relation mellan de anhöriga och personalen inom hemsjukvården. Det framgår av en avhandling av Peter Stoltz vid Malmö högskola.

Anhörigstödet består av två delar. Den “påtagliga” delen omfattar sådant som rätten till stöd och ersättning, handikappanpassning av hemmet och hjälp med olika typer av utrustning.

Betydelsen av den “osynliga” delen framkommer i de intervjuer som Peter Stoltz gjort med anhöriga och sjuksköterskor i den palliativa hemsjukvården. “Ingen lyssnar på mig. De säger att de ska göra det jag ber om, men inget händer – det skickas bara vidare”, säger en anhörig. “Om anhörigstödet fungerar så här är det inga bekymmer”, säger en annan och hänvisar till goda erfarenheter från kontakterna med hemsjukvården.

– Den “osynliga” delen är minst lika viktig som den “påtagliga”. Det handlar om kvaliteten på den mellanmänskliga dimensionen, vilken uppfattning den anhöriga har om stödet och att hon eller han kan lita på den person som ger stödet, säger Peter Stoltz.

Även sjuksköterskornas berättelser visar hur viktig relationen mellan den anhöriga och den stödjande personalen är. Sjuksköterskan måste möta den anhörigas behov och ta sig tid att lyssna. För att stödet ska fungera framgångsrikt bör den anhöriga också vara trygg i sin roll som vårdare.

Peter Stoltz har i sin avhandling även gjort en systematisk litteraturstudie som visar att de anhöriga räds social isolering och önskar träffa andra som vårdar närstående i hemmet i gruppnätverk. De efterfrågar också avlastning och växelvård.

Peter Stoltz tror att hans avhandling kan användas praktiskt av studenter och yrkesverksamma som vill veta mer om stödet till anhöriga som vårdar äldre närstående.

– Avhandlingen är helt och hållet beskrivande och ger en fördjupad förståelse för anhörigas syn på stödet utifrån. Dessa kunskaper bör vara till nytta för den hälso- och sjukvårdspersonal som möter de anhöriga i hemmet, säger han.

Peter Stoltz disputerar på sin avhandling onsdag 17 maj kl 10 i aulan på Hälsa och samhälle, ingång 49, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. Opponent är professor Britt-Marie Ternestedt från Ersta Sköndal Högskola. Avhandlingens titel är “Searching for the meaning of support in nursing. A study on support in family care of frail aged persons with examples from palliative care at home”.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Peter Stoltz, peter.stoltz@hs.mah.se eller tel 040-665 79 26.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera