Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2006

Tarmens blodkärl klarar stresshormon efter hjärtkirurgi

Tarmsystemet är inte så känsligt för stresshormon som forskare tidigare trott. Blodkärlen i mage och tarm kan kompensera för stresshormonet också efter en komplicerad hjärtoperation. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Om blodtrycket sjunker för patienten efter operation kan läkarna ge medicin så att blodkärlen drar sig samman och blodtrycket stiger. Läkemedlen liknar stresshormon som finns naturligt i kroppen. För att skydda tarmarnas känsliga slemhinna undviker intensivvårdsläkarna att ge medicinen efter kritiska operationer, men risken för syrebrist har nu visat sig vara mindre än forskare tidigare trott.

Specialistläkaren Andreas Nygren har studerat hur tarmens blodkärl reagerar på stresshormonet noradrenalin. Studierna visar att blodförsörjningen inte blir sämre av stresshormonet.
– Min slutsats är att tarmslemhinnans blodflöde är autoreglerat. Blodkärlen i området kan alltså skydda sig själv genom att lokalt reglera sitt eget blodflöde, säger Andreas Nygren.

Totalt ingår 48 patienter i de olika studierna. Andreas Nygren har studerat blodflödet med hjälp av så kallad laser Doppler teknik. En tunn slang med optisk fiber i patientens tarm gav en bild av hur många blodkroppar som rörde sig i vävnaden och hur snabbt blodkropparna rörde sig.

Det är första gången autoregleringen av tarmslemhinnans blodflöde studerats på patienter i hjärt-lungmaskin. Tidigare har forskarna bara genomfört studier på djur och enligt de studierna skulle tarmslemhinnans blodkärl vara extra känsliga för blodtrycksförändringar. Men denna studie ger nu ett helt annat resultat.
– Mina resultat kan leda till att läkarna nu vågar använda noradrenalin lite mer frimodigt, framförallt på patienter där vi redan säkerställt blodvolymen tillräckligt, säger Andreas Nygren.

Avhandlingen visar också att ett annat stresshormon, dopamin, ökar blodflödet till tarmens slemhinna när patienten samtidigt fått stresshormonet noradrenalin.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård
Avhandlingens titel: Vasopressors and intestinal muscosal perfusion – studies in cardiac surgical and critically ill patients

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Andreas Nygren, specialistläkare, telefon: 031-342 74 44, 070-943 85 46, e-post: andreas.nygren@aniv.gu.se

Handledare:
Adj. professor Sven-Erik Ricksten, telefon: 031- 342 74 33, e-post: sven-erik.ricksten@aniv.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera