Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2006

Breda höfter ökar risken för knäförslitning

Det är nästan bara kvinnor som drabbas av knäledsförslitning på utsidan av knäet, och det beror på att de är bredare över höfterna. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. I studien var kvinnornas bäcken över en centimeter bredare än hos friska kvinnor.

Med hjälp av gånganalys har ortopeden Jonas Weidow studerat hur de bredare höfterna påverkar kvinnornas rörelser. Femton kvinnor med förslitningar på utsidan av sina knäleder jämfördes med lika många friska kvinnor, och kvinnorna med knäskadan visade sig gå annorlunda.
– Kvinnorna försökte omedvetet kompensera för sitt breda bäcken genom att vrida sina lårben utåt och samtidigt rotera underbenen inåt, säger Jonas Weidow.
Analysen visar att kvinnornas lårben pressas samman med en kraft som också trycker mot både knäleder och höftleder. Hälften av kvinnorna i gruppen hade varit tvungna att byta sina höftleder innan de bytte sina knäleder.

Förslitning på utsidan av knäleden kallas också lateral atros och det är en förhållandevis ovanlig form av ledsvikt. Eftersom förslitningen sitter långt bak i leden är den svår att upptäcka med vanlig röntgenunderökning. Studien visar att skadan inte syns på röntgen förrän leden böjts 50 grader.
– Ortopeder måste vara lyhörda på patientens symtom och tro på deras besvär även om konventionell röntgen inte visar förslitning. Då behövs en ny röntgenundersökning med böjd led eller undersökning med magnetkamera, säger Jonas Weidow.

Slitage på knäets insida är vanligare och orsakas ofta av hård yrkesbelastning. Jonas Weidows genomgång av ett stort patientunderlag visar att jordbrukare är särskilt utsatta. Yrkesgruppen löper hela 70 % ökad risk för att drabbas av ledsvikt, men det gäller bara jordbrukare som äger sin egen gård.
– Vi tolkar det som att det krävs en ansenlig mängd upprepat våld mot knäleden för att man längre fram i livet ska utveckla ledsvikt och bli opererad med knäledsprotes, säger Jonas Weidow.
Även byggnadsarbetare är en utsatt yrkesgrupp. För dem visar studien på en 40 % högre risk för knäledsförslitning.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi
Avhandlingens titel: Lateral osteoarthritis of the knee

Avhandlingen försvaras fredagen den 12 maj, klockan 09.00, Aulan, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Jonas Weidow, leg. läkare, telefon: 035 – 21 45 29, 070-744 51 47, e-post:
jonas@weidow.se

Handledare:
Professor Johan Kärrholm, telefon: 031- 342 82 47, e-post: johan.karrholm@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera