Tema

Svart kvinnlig sydafrikansk författare utmanar tabun

Miriam Tlali, en av Sydafrikas första svarta kvinnliga författare kritiserade inte bara den då rådande apartheidpolitiken. Hon utmanade även de patriarkaliska strukturerna genom att skriva om genusrelaterat våld ur kvinnors perspektiv. Det hävdar Christina Cullhed i sin avhandling som är den första som helt fokuserar på Tlalis texter. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 13 maj.

– I en tid då HIV/AIDS breder ut sig i Sydafrika och då en tystnadens konvention fortfarande håller ett grepp om delar av nationen är det angeläget att utforska tabut kring sex och sexuellt våld och belysa hur Tlali bryter mot det, säger Christina Cullhed om sitt val av ämne.

Tlalis Muriel at Metropolitan (1975) är den första romanen av en svart kvinnlig författare som någonsin publicerats i Sydafrika. Hon har också skrivit Amandla! (1981), samt novellsamlingarna Mihloti (1984) och Footprints in the Quag (1989). Att dessa texter kritiserar den då rådande apartheidpolitiken har flera inflytelserika litteraturkritiker tidigare visat, men Christina Cullhed har valt att läsa hennes texter mot bakgrund av svart manligt skrivande i Sydafrika och hävdar att de även gör motstånd mot de rådande patriarkala strukturerna.

I sin analys beskriver hon de olika berättarstrategier Miriam Tlali använt sig av. Hon gör bland annat ett annorlunda val av genre och skapar en dialog mellan olika genrer och synsätt. Muriel at Metropolitan är en nutidsroman som skiljer sig markant från de historiska romaner i en episk tradition som skrivits av svarta manliga skribenter. Den har egenskaper som hör den moderna romanen till och som samtidigt underminerar vissa patriarkala värderingar, hävdar Christina Cullhed. I Amandla! ställer Tlali kvinnors utgångspunkt i vardagen mot den manliga som inbegriper politisk retorik, en heroisk tradition och den populära ”action-thriller”-genren. Det sker i en fragmenterad litterär form, i form av en dialog som skapar en undertext av motstånd mot patriarkala värderingar.

Christina Cullhed visar också hur Tlali, framför allt i sina noveller, med hjälp av ”viskande” och ”avståndstagande” berättarstrategier tar upp det i de afrikanska kulturerna tabubelagda ämnet om genusrelaterat våld – misshandel i hemmet och våldtäkt – och hur hon försöker synliggöra att kvinnors välbefinnande offras för att både stärka apartheid och de sydafrikanska patriarkala strukturerna.

– Tlali insisterar även på att det är män vars subjektivitet hotas av inre eller yttre faktorer som utövar det genusrelaterade våldet eftersom detta fungerar stärkande på den jagsvages identitet, säger hon.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Christina Cullhed på tel: 018-188 33 07, 073-383 43 39 eller Christina.Culllhed@engelska.uu.se

Svart kvinnlig sydafrikansk författare utmanar tabun

 lästid ~ 2 min