Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2006

Informationstekniken förändrar vår livsvärld

Hur vi uppfattar tid och rum, och vad som är privat och offentligt påverkas av informationstekniken. För att studera hur tekniken förändrar vår upplevda värld krävs nya forskningsmetoder, menar Anna Croon Fors vid Umeå universitet.

Idag kommunicerar vi via e-post, virtuella gemenskaper, bloggar och chatforum, och vi betalar våra räkningar över nätet. Den snabba utvecklingen av informationstekniken skapar nya och komplexa miljöer som påverkar vår upplevda värld. För att studera den nya digitala tillvaron krävs nya forskningsmetoder och begrepp. Det är en av slutsatserna i Anna Croon Fors avhandling som hon försvarade vid Umeå universitet den 5 maj.

Vår inställning till informationstekniken varierar. Vissa personer använder sig ofta av tekniken och tillåter den att ta ett stort utrymme i sina liv, andra är mer tveksamma till att ta till sig den. Anna Croon Fors menar att dagens informationsteknik smälter samman tidigare skilda sammanhang och begrepp. Till exempel förändrar tekniken människors uppfattningar om tid och rum, vad som är offentligt och privat samt vad som är centralt och perifert. Att bara betrakta informationsteknik som ett verktyg för att effektivisera och kontrollera sociala aktiviteter är inte längre tillräckligt.

Anna Croon Fors anser att mer kunskap behövs om hur den informationstekniska utvecklingen aktualiserar frågor om livskvalitet, meningsskapande och gemenskap. Hennes avhandling syftar till att skapa ett kritiskt och estetiskt alternativ till användnings- och designorienterade studier av hur informationsteknik kan tjäna det goda livet. Detta syfte kan, enligt Anna Croon Fors, drastiskt förändra det sätt som informatikforskning bedrivs idag.

Fredagen den 5 maj försvarade Anna Croon Fors, institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Being-with Information Technology: Critical explorations beyond use and design. Disputationen ägde rum kl. 9.15 i sal MA 121, MIT-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent var professor Peter Wright, Department of Computer Science, York University.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Anna Croon Fors,
institutionen för informatik,
Umeå universitet,
tel: 090 – 786 61 35,
e-post: acroon@informatik.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera