Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2006

Turismens ekologiska fotavtryck – ett problem för små ö-nationer

Rolph Payet vid Högskolan i Kalmar har studerat olika scenarier för utvecklingen och reglering av kustrelaterad turism vad gäller miljö och naturresurser på små ö-nationer. Studier har bland annat gjorts på Seychellerna där det visar sig att en negativ utveckling inom miljön och den sociala situationen har uppkommit sedan turismsektorn byggdes ut.

Turism är den främsta inkomstkällan för många små ö- nationer. Detta är också orsaken till att många regeringar har uppmuntrat utvecklingen av turismen så till den grad att en rad negativa konsekvenser uppstått i form av föroreningar, förstörda ekosystem och sociala problem. Försök att komma tillrätta med dessa problem enbart med utgångspunkt från turismsektorn har inte varit framgångsrikt. Det har också visat sig svårt att utveckla en mera bärkraftig ekoturism på många platser. Av dessa skäl är det nödvändigt att utveckla helt nya sätta att driva och utveckla kustrelaterad turism i små ö-nationer.

Effekter på miljön och den sociala situationen av utbyggnaden av turismen på Seychellerna visar på en rad skador och en generellt sett negativ utveckling. Denna trend utgör ett hot mot ekosystemet på lång sikt och hotar därmed den ekonomiska utvecklingen i stort. Analyser av turismutvecklingen i Seychellerna har visat att beroende av hur turismen leds och styrs i landet kan den ekologiska bärkraften uppnås i varierande grad.

Rolph Payet har kommit fram till att en ur miljösynpunkt bättre fungerande kustrelaterad turism kan uppnås när naturresurserna skyddas maximalt och de olika intressenterna får ett stort inflytande i beslutsprocesserna. Regler och lagar för god kustmiljöförvaltning måste därför utformas så att de olika intressenterna kan få möjlighet att ge sina synpunkter under processens gång. Men det är viktigt att inte enbart koncentrera sig på miljöskydd utan att mera systematiskt överföra intäkter från turismen till att finansiera insatser för att skydda ekosystemet och därmed bygga en starkare motståndskraft. Maximalt bärkraftig utveckling inte är ett mål i sig utan en process som involverar flera olika aktörer, också kommande generationer.

Avhandlingen heter “Sustainability in the context of coastal and marine tourism in Seychelles”. Disputationen äger rum onsdagen den 10 maj kl 13.00 i Sal A137, Kocken, Landgången 4, Kalmar. Opponent är Professor Antonio Hougane, Head of School of Marine and Costal Sciences, Eduardo Mondlane University, Maputo, Mozambique.

Kontaktinformation
Rolph Payet via Olof Lindén
mobil: 070-6465323
e-post: ol@vmu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera