Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2006

Mycket tallium i gruvområden

Förekomsten av tallium i naturen varierar beroende på de geologiska förhållandena och är högre i områden där gruvbrytning förekommit. Eftersom tallium är mycket giftigt är det därför viktigt att veta vad som är naturlig respektive onaturlig förekomst för att kunna förebygga miljöproblem.

Ulrika Karlsson har doktorerat i kemi vid Örebro universitet där hon studerade tungmetallen talliums beteende i vattenmiljöer. Hon har kommit fram till att nivån av tallium i rena miljöer är låg men beror på geologin, främst berggrunden, i området. Där gruvbrytning i svavelrik berggrund förekommit är halten tallium betydligt högre jämfört med områden utan gruvbrytning.
Ulrika Karlsson har tillsammans med kollegan Evastina Grahn fastställt att förekomsten av tallium ökat kraftigt efter andra världskriget.
– Det beror sannolikt på ökad förbränning av fossila bränslen och en ökande produktion och användning av elektronik, säger Ulrika Karlsson.
Tallium förekommer i två olika former och man är inte överens inom forskarsamhället vilken form som är den giftigaste och var den förekommer. Ulrika Karlsson har dock utvecklat en metod för att snabbt och enkelt kunna bestämma båda formernas koncentrationer i vatten samt påvisat att båda formerna kan existera i ytvatten.
– Den naturliga bakgrundshalten i Sverige varierar lokalt beroende på geologiska förhållanden, säger Ulrika Karlsson. Det är därför mycket viktigt att kunna avgöra vad som är naturlig respektive onaturlig halt. Min forskning kan användas för att tidigt kunna upptäcka och förhindra potentiella miljöproblem som kan orsakas av att tallium läcker ut från gruvavfall till yt- och grundvatten.


Fakta om tallium
Tallium är en tungmetall som är mycket giftig, vissa talliumsalter har uppskattats vara 30000-50000 gånger giftigare än kvicksilver. Den starka giftigheten begränsar de praktiska användningsområdena men den används bland annat i vissa blylegeringar, i lågtemperaturtermometrar och som kontrastmedel inom sjukvården.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ulrika Karlsson, telefon 019-30 38 02, e-post ulrika.karlsson@nat.oru.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera