Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2006

“Fantomer” arvsmassan hemliga budbärare

En väsentlig del av arvsmassan består av molekyler med tidigare okända egenskaper. Dessa arvsmassans “fantomer” tros kunna överföra genetisk information och därmed påverka biologiska processer.

Upptäckten, som gjorts av dr Lukasz Huminiecki vid Karolinska Institutet i samarbete med dr Martin Frith, Australien, har nyligen publicerats i PLoS Genetics.

Sedan länge vet man att proteiner bildas genom att arvsmassans DNA först kopieras till budbärar-RNA, så kallade transkript. Dessa innehåller all den information som behövs för att bygga upp proteinerna i kroppen. Men genetisk forskning har nyligen visat att nästan hälften av alla transkript hos däggdjur tycks sakna betydelse för att bilda proteiner.

De nya fynden (från experiment gjorda i möss) avslöjar att ytterligare cirka tio procent av transkripten utgörs av molekyler som liknar ett mellanting mellan icke-kodande och proteinkodande budbärar-RNA.

– Vi kallar dem pseudo-budbärar-RNA, säger Lukasz Huminiecki. De liknar vanliga RNA-molekyler, men de kan endast bilda delar av proteiner, vilket i sin tur påverkar deras funktion. Men det är ännu för tidigt att säga på vilket sätt.

Forskarna fortsätter nu sin kartläggning av denna tidigare okända del av arvsmassan och dess effekter på biologiska processer. Arbetet är en del av ett det stora internationella FANTOM-projektet för genomforskning i samarbete med RIKEN Yokohama Institute och RIKEN Wako Institute. (FANTOM står för functional annotation of the mouse.)

Lukasz Huminiecki är gruppledare vid det nyligen etablerade Laboratoriet för experimentell bioinformatik, institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet.

Publikation: “Pseudo-Messenger RNA: Phantoms of the Transcriptome”, PLoS Genetics online

Kontaktinformation
För mer information:
Lukasz Huminiecki, tfn 08-5248 6626, 073-4305462,
e-post Lukasz.Huminiecki@cgb.ki.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08-524 838 95, 070-224 38 95,
e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera